Kontakt KWP Szczecin - Policja Zachodniopomorska

Kontakt KWP Szczecin

Kontakt KWP Szczecin

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin

Telefoniczne Centrum Informacji KWP w Szczecinie 47-78-11-900, fax. 47-78-11-559

Kontakt elektroniczny: policja@sc.policja.gov.pl

Strona KWP w Szczecinie: http://zachodniopomorska.policja.gov.pl/