Zamówienia poniżej 30000 euro

Strona znajduje się w archiwum.

Świadczenia usług w zakresie zabezpieczenia obsługi medycznej

funkcjonariuszom Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie i jednostek terenowych Policji województwa zachodniopomorskiego oraz CBŚP Zarządu w Szczecinie i BSW KGP Wydział w Szczecinie na terenie województwa zachodniopomorskiego lub według potrzeb.

Rozstrzygnięcie

Zaproszenie do złożenia oferty

Wzór umowy

Formularz ofertowy 1

Formularz ofertowy 2