Zamówienia poniżej 30000 euro

Strona znajduje się w archiwum.

Realizacja zakupu systemu uzdatniania wody Elix 3/Synergy UV Merck Milipore

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
zaprasza Wykonawców do złożenia ofert na n/w asortyment w związku z realizacją zakupu sprzętu dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232)

System uzdatniania wody Elix 3/Synergy UV Merck Milipore zgodnie z poniższą specyfikacją:

Ogłoszenie (pdf)

Wzór umowy (pdf)

Wybór oferty:

Porównanie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty