Aktualności

Kolejne spotkanie polskiej i niemieckiej Policji w sprawie współpracy transgranicznej

Data publikacji 07.04.2017

W dniu 06.04.2017 r. odbyła się rewizyta delegacji funkcjonariuszy LK LKA Schwerin. Podczas spotkania określono współdziałanie polskiej i niemieckiej Policji w zakresie współpracy transgranicznej. Przedstawicielem delegacji naszych zachodnich sąsiadów była Pani dr Monika Berges - Abteilungsleiterin Abt 5 a zachodniopomorski garnizon reprezentował I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie mł. insp. Jarosław Pasterski.

Spotkanie odbyło się w ramach wspólnej realizacji projektu pn. "Korelacja identyfikacji i zwalczania transgranicznych powiązań terrorystycznych i przestępczych w obszarze badań genetycznych i informatycznych", w ramach programu INTERREG Va w IV osi priorytetowej " Współpraca transgraniczna".  

Podejmowane przez polską i niemiecką  Policję różnego rodzaju działania wpisały się już na stałe w kalendarzu wzajemnej współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa po obu stronach granicy. Partnerstwo to wpływa na utrwalenie i wzmocnienie prowadzonych wspólnie przedsięwzięć dotyczących min. walki z terroryzmem.

Podczas spotkania zaprezentowano wyzwania  postawione  przed obu mundurowymi  formacjami. Omówiono także doświadczenia zdobywane podczas warsztatów i wizyt studyjnych. Na ich podstawie opracowane zostają metody szkoleń i doskonaleń zawodowych pracowników Policji oraz cele kolejnych planowanych programów, polegających na wymianie  zdobytych doświadczeń.

Kierownictwo obu Policji zapowiedziało, że będzie dążyć do dalszej  intensyfikacji współpracy we wszystkich obszarach tematycznych a także lepszego zrozumienia  pomiędzy mieszkańcami obu państw.

Podejmowane będą również działania mające na celu utrwalenie i wzmocnienie stanu współpracy, jaki dotychczas został osiągnięty przez inne podmioty w regionie. Policja polska i niemiecka planuje poprawić warunki realizacji wszystkich działań współpracy transgranicznej na obszarze wsparcia. Będzie też inicjować i ustanawiać długofalowe formy współdziałania między instytucjami, podmiotami oraz  mieszkańcami obu państw.

To kolejne spotkanie kierownictwa polskiej i niemieckiej Policji. Tym razem funkcjonariusze z zachodniopomorskiego garnizonu gościli delegację niemiecką  w swojej siedzibie.

Po zakończeniu oficjalnej części wizyty  był czas na pamiątkowe zdjęcia.

 

Zespół Prasowy KWP w Szczecinie / IK

 • Kolejne spotkanie polskiej i niemieckiej Policji w sprawie współpracy transgranicznej
  1
 • Kolejne spotkanie polskiej i niemieckiej Policji w sprawie współpracy transgranicznej
  2
 • Kolejne spotkanie polskiej i niemieckiej Policji w sprawie współpracy transgranicznej
  3
 • Kolejne spotkanie polskiej i niemieckiej Policji w sprawie współpracy transgranicznej
  4
 • Kolejne spotkanie polskiej i niemieckiej Policji w sprawie współpracy transgranicznej
  5
 • Kolejne spotkanie polskiej i niemieckiej Policji w sprawie współpracy transgranicznej
  6
 • Kolejne spotkanie polskiej i niemieckiej Policji w sprawie współpracy transgranicznej
  7
 • Kolejne spotkanie polskiej i niemieckiej Policji w sprawie współpracy transgranicznej
  8
 • Kolejne spotkanie polskiej i niemieckiej Policji w sprawie współpracy transgranicznej
  9
 • Kolejne spotkanie polskiej i niemieckiej Policji w sprawie współpracy transgranicznej
  10
 • Kolejne spotkanie polskiej i niemieckiej Policji w sprawie współpracy transgranicznej
  11
 • Kolejne spotkanie polskiej i niemieckiej Policji w sprawie współpracy transgranicznej
  12

Powrót na górę strony