Aktualności

Ćwiczenia V Kompanii Nieetatowego Pododdziału Policji

Data publikacji 07.06.2017

Na terenie miejskiego stadionu Gwardii Koszalin pojawili się wczoraj umundurowani policjanci. Funkcjonariusze odbywali szkolenie z zakresu podejmowania działań w sytuacjach zbiorowego zakłócenia porządku publicznego podczas trwania imprez masowych, również tych o charakterze sportowym.

Na terenie zachodniopomorskiego garnizonu systematycznie prowadzone są szkolenia, które mają na celu jak najlepsze przygotowania policjantów do reagowania na ewentualne naruszenia prawa, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim biorącym udział w imprezach masowych.

Wczoraj w Koszalinie policjanci z naszej jednostki, zgrupowani w ramach Nieetatowego Pododdziału Policji, ćwiczyli wspólnie z kolegami z Wałcza, Szczecinka, Sławna i Wydziału Konwojowego KWP Szczecin – Ogniwo Koszalin. Wszyscy razem stanowią V Kompanię NPP Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Każdy z pododdziałów na co dzień prowadzi szkolenia i ćwiczenia we własnym zakresie, w swoich jednostkach. W wyznaczonych terminach funkcjonariusze zbierają się w jednym miejscu, aby symulację wydarzeń rozegrać mogła cała kompania. Jest to niezbędne dla określenia jednolitej taktyki w kwestii niedopuszczenia do naruszenia porządku w trakcie np. imprezy masowej oraz gdy dojdzie już do zbiorowego naruszenia porządku. Mundurowi przez kilka godzin ćwiczyli szyki policyjne i współdziałanie w pododdziałach zwartych.

Takie ćwiczenia są niezbędne przed planowanymi na naszym terenie meczami tzw. podwyższonego ryzyka.

 

mł. asp. Monika Kosiec / IK

  • Ćwiczenia V Kompanii Nieetatowego Pododdziału Policji
    Ćwiczenia V Kompanii Nieetatowego Pododdziału Policji
  • Ćwiczenia V Kompanii Nieetatowego Pododdziału Policji
    Ćwiczenia V Kompanii Nieetatowego Pododdziału Policji
  • Ćwiczenia V Kompanii Nieetatowego Pododdziału Policji
    Ćwiczenia V Kompanii Nieetatowego Pododdziału Policji
Powrót na górę strony