Seminarium nt. " Prawa człowieka w służbach mundurowych" - Aktualności - Policja Zachodniopomorska

Aktualności

Seminarium nt. " Prawa człowieka w służbach mundurowych"

10 grudnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Data związana jest z rocznicą podpisania w 1948 r. przez ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka - dokumentu, który stał się źródłem międzynarodowych aktów chroniących prawa człowieka.

Deklaracja określa, że wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swoich praw. Prawa człowieka są powszechne(przysługują każdemu człowiekowi, niezależnie od wyznania, koloru skóry, płci czy przynależności państwowej), niezbywalne (nie można się ich zrzec) i niepodzielne.

A jak strzeżone są prawa człowieka w służbach mundurowych?
To nader ważne zagadnienie, które było tematem dzisiejszego seminarium, które odbyło się w Sali Konferencyjnej  Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Z perspektyw poszczególnych służb mundurowych wypowiadali się przedstawiciele Straży Granicznej, Okręgowej Służby Więziennej, Straży Miejskiej oraz Policji. Główną ideą spotkania była prezentacja oraz wymiana doświadczeń w obszarze ochrony praw człowieka.


Gościem specjalnym seminarium był Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich płk Krzysztof Olkowicz.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele Prokuratury Apelacyjnej, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Zespołu do spraw przeciwdziałania dyskryminacji i mowie nienawiści wobec grup mniejszościowych z terenu województwa zachodniopomorskiego, Oddziału Zachodniopomorskiego Związku Głuchych, Kongresu Kobiet, Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA, Amnesty International, Równości na Fali.


Wszystkich zaproszonych gości powitał  I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Jan Pytka wraz z Pełnomocnikiem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie ds. Praw Człowieka podinsp. Elżbietą Szatanik.


Następnie głos zabrał gość specjalny płk Krzysztof Olkowicz, który  podczas swojej wypowiedzi wielokrotnie podkreślał istotę współpracy rożnych instytucji mających  bezpośredni wpływ na respektowanie  poszanowania praw człowieka. Prelegent  odwoływał  się do historii powstawania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka podkreślając, jak przez szereg lat zmieniało się nastawienie przedstawicieli  władzy i społeczeństwa do powszechnie uznawanej wolności jednostki.


Pan Olkowicz zaakcentował potrzebę współpracy na rożnych płaszczyznach wszystkich instytucji zajmujących się ochroną praw człowieka. W wielu z nich są powołani pełnomocnicy ds. Praw Człowieka, którzy stoją na straży respektowania postanowień zawartych Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Pan Olkowicz podkreślił wagę aktywnego włączenia się w walkę o przestrzeganie praw człowieka młodzieży studenckiej zrzeszonej w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA, jak i innych ugrupowań, którym ta tematyka nie jest obca.


W trakcie seminarium  przypomniano  o ogromnym znaczeniu organizowania wspólnych konferencji, podczas których przedstawicieli różnych instytucji mogą wymienić się spostrzeżeniami i opracować front działania na rzecz osób, których prawa są łamane. Współpraca służb mundurowych ma za zadanie ukazanie ich uregulowań prawnych dotyczących tej problematyki w poszczególnych resortach oraz przypomnienie o budowaniu wzajemnego szacunku pomiędzy obywatelami a funkcjonariuszami.


W dalszej części konferencji  głos zabrali przedstawiciele służb mundurowych tj. Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej  omawiając przestrzeganie Praw Człowieka podczas ich codziennie wykonywanych zadań służbowych.


Do dyskusji włączyli się także zaproszeni goście.


Dzięki wymianie doświadczeń uczestnicy seminarium  mieli możliwość poznania opinii i sposobów działania  rożnych instytucji pracujących w zakresie przestrzegania Praw Człowieka.

 

 • Seminarium nt. " Prawa człowieka w służbach mundurowych"
  Seminarium nt. " Prawa człowieka w służbach mundurowych"
 • Seminarium nt. " Prawa człowieka w służbach mundurowych"
  Seminarium nt. " Prawa człowieka w służbach mundurowych"
 • Seminarium nt. " Prawa człowieka w służbach mundurowych"
  Seminarium nt. " Prawa człowieka w służbach mundurowych"
 • Seminarium nt. " Prawa człowieka w służbach mundurowych"
  Seminarium nt. " Prawa człowieka w służbach mundurowych"
 • Seminarium nt. " Prawa człowieka w służbach mundurowych"
  Seminarium nt. " Prawa człowieka w służbach mundurowych"
 • Seminarium nt. " Prawa człowieka w służbach mundurowych"
  Seminarium nt. " Prawa człowieka w służbach mundurowych"
 • Seminarium nt. " Prawa człowieka w służbach mundurowych"
  Seminarium nt. " Prawa człowieka w służbach mundurowych"
 • Seminarium nt. " Prawa człowieka w służbach mundurowych"
  Seminarium nt. " Prawa człowieka w służbach mundurowych"
 • Seminarium nt. " Prawa człowieka w służbach mundurowych"
  Seminarium nt. " Prawa człowieka w służbach mundurowych"
 • Seminarium nt. " Prawa człowieka w służbach mundurowych"
  Seminarium nt. " Prawa człowieka w służbach mundurowych"
 • Seminarium nt. " Prawa człowieka w służbach mundurowych"
  Seminarium nt. " Prawa człowieka w służbach mundurowych"