Aktualności

Bezpieczniej w regionie - zachodniopomorska Policja podsumowała rok 2017

Data publikacji 11.01.2018

W omówieniu efektów pracy zachodniopomorskich policjantów i stanu bezpieczeństwa w regionie udział wzięli Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz, przedstawiciele władz samorządowych, prokuratur, służb i instytucji współdziałających na rzecz bezpieczeństwa oraz kadra kierownicza z całego garnizonu. Spotkanie poprowadził Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie insp. Jacek Cegieła wraz ze swoimi zastępcami.

Wzmocnienie współpracy ze społeczeństwem to główny priorytet wyznaczający kierunek działań podejmowanych przez zachodniopomorskich policjantów w minionym roku.

Przede wszystkim odzwierciedlało się to w kontynuacji cyklicznych debat społecznych, współpracy z samorządami, a także w realizacji zadań wynikających z funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i wzmocnieniu w lokalnych społecznościach roli dzielnicowego.

Efektem takich założeń jest między innymi przywrócenie dwóch kolejnych w województwie Posterunków Policji (w Kołbaskowie i Dziwnowie), które w sferze dbałości o jak najlepszy poziom bezpieczeństwa są odpowiedzią na lokalne potrzeby mieszkańców.

Opinia mieszkańców jest niezmiernie ważna dla naszej instytucji, stąd cieszą nas wyniki ostatnich badań przeprowadzonych w ramach Polskiego Badania Przestępczości z roku 2017 w Zachodniopomorskiem, wskazujące że 74,4% badanych dobrze ocenia pracę policjantów pełniących służbę w rejonie ich zamieszkania i jest to ocena lepsza niż ta wynikająca z badań przeprowadzonych rok wcześniej. Ponadto dane dotyczące całego kraju pokazują, że 89% naszych rodaków czuje się bezpiecznie.

 

Policja, podsumowując rok, oczywiście koncentruje się na danych obrazujących przestępczość. Rok 2017 w województwie zachodniopomorskim to czas, w którym odnotowano spadek przestępczości o 6,1%, przy jednoczesnym wzroście wykrywalności o dwa punkty procentowe (2017 r. - wykrywalność sprawców przestępstw wyniosła 74,1%).

Zdecydowanie spadła liczba przestępstw kryminalnych oraz tych określanych jako najbardziej uciążliwe społecznie (kradzież z włamaniem, kradzież mienia, kradzież pojazdu, uszkodzenie mienia, rozbój, bójka i pobicie, uszczerbek na zdrowiu). To właśnie w tej kategorii szczególnie cieszy spadek stwierdzonych przestępstw aż o 13% w stosunku do roku 2016.

Podtrzymana została dobra tendencja w zwalczaniu przestępczości narkotykowej, a mianowicie zachodniopomorscy policjanci przejęli z rąk przestępców więcej narkotyków (214 kg – tj. więcej o blisko 45 kg niż rok wcześniej) i stwierdzili przy tym więcej przestępstw z tej kategorii. To pokazuje, że funkcjonariusze zdecydowanie lepiej je ujawniają i ścigają.

W tabeli dane obrazujące przestępstwa stwierdzone z terenu województwa zachodniopomorskiego:

 

Rok 2016

Rok 2017

PRZESTĘPSTWA OGÓŁEM

36873

34620

PRZESTĘPSTWA KRYMINALNE

26058

24733

Wybrane kategorie przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie:

 

 

Kradzież cudzej rzeczy

5775

4780

Kradzież pojazdu

303

260

Kradzież z włamaniem

4406

3859

Rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie

332

288

Bójka i pobicie

230

245

Uszczerbek na zdrowiu

671

708

Uszkodzenie mienia

2179

1898

Przestępstwa narkotykowe

3003

3696

 

Bezpieczeństwo na zachodniopomorskich drogach to także jeden z priorytetów. Po pesymistycznym w skali całego kraju roku 2016, w roku 2017 skierowano do służby na drogach regionu zwiększone siły policjantów. Miniony rok zamknął się mniejszą liczbą wypadków, zabitych oraz rannych.

 

 

Rok 2016

Rok 2017

wypadki

1332

1229

zabici

149

119

ranni

1608

1433

Nietrzeźwi kierujący

3384

3865

 

W sferze realizowanych inwestycji przez zachodniopomorską Policję na podkreślenie zasługuje rozpoczęcie budowy dwóch komend powiatowych – w Białogardzie i Wałczu oraz uruchomienie procedur związanych z budową nowej siedziby dla funkcjonariuszy w Sławnie. W garnizonie kontynuowana jest realizacja ogólnopolskiego Programu Modernizacji Służb Mundurowyh na lata 2017 – 2020, finansowe wsparcie wpływa także ze strony władz samorządowych w całym województwie.

Na zakończenie spotkania Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie insp. Jacek Cegieła za pośrednictwem obecnych komendantów miejskich i powiatowych podziękował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom policji za rzetelną i ciężką pracę w 2017 roku. Słowa podziękowania skierował do wszystkich współdziałających instytucji i służb realizujących wspólnie z Policją zadania na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

Podkreślił, że ważnym elementem oceny pracy naszej formacji jest ocena społeczna, dlatego też prospołeczne kierunki działań takie jak Krajowa Mapa Zagrożeń, Dzielnicowy Bliżej Nas, czy sprawy związane z przywracaniem posterunków będą ważnym elementem pracy zachodniopomorskich policjantów w obecnym roku.

Zespół prasowy KWP w Szczecinie /AŚ

Powrót na górę strony