Aktualności

Spotkanie przedstawicieli niemieckiej i polskiej Policji

Data publikacji 29.12.2015

Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie odbyło się spotkanie niemieckich i polskich policjantów zeprezentowanych przez szefów niemieckiej policji z Neubrandenburgu z nadinsp. Jarosławem Sawickim Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie.

Spotkanie związane jest z omówieniem zapisów w umowie pomiędzy naszymi Państwami o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych a zwłaszcza praktycznego ich wykorzystania w realizacji pościgów transgranicznych.
W celu ujednolicenia interpretacji przepisów dot. realizacji zadań policji na terenach przygranicznych   Komendant Sawicki wraz z Prezydentem Policji w Neubrandenburgu, w obecności osób odpowiedzialnych za realizacje międzynarodowej współpracy policyjnej , uzgodnili sposób interpretacji zapisów ww. umowy. Jednoznacznie wskazano potrzeby intensywnych szkoleń dla funkcjonariuszy realizujących czynności służbowe na terenach przygranicznych tak aby uprawnienia wynikające z nowej umowy mogły być interpretowane prawidłowo, a czynności podejmowane wobec obywateli poruszających się na terenach przygranicznych nie były zbyt represyjne.  
Celem policji obydwu państw jest efektywne zwalczanie przestępczości transgranicznej i to zadanie musi być wypełnianie w sposób wysoce profesjonalny.  
W kontekście aktualnej sytuacji z napływającymi na teren Niemiec, w tym do landu Meklemburgia, uchodźcami z Syrii i krajów Aryki Północnej Komendanci uzgodnili możliwości współpracy oraz wymienili się informacjami co do  ewentualnych zagrożeń i możliwości im przeciwdziałania.
Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jarosław Sawicki wraz z Prezydentem Policji w Neubrandenburgu  podczas spotkania uzgodnili plan współpracy na rok 2016 rok i złożyli sobie wzajemne życzenia.

 

 

 

Powrót na górę strony