Aktualności

Zachodniopomorscy policjanci w Niemczech o przepisach w ruchu drogowym

Data publikacji 10.04.2018

Bliskość przygranicznych powiatów: gryfińskiego, polickiego oraz samego miasta Szczecina sprawia, że wielu sąsiadów z Republiki Federalnej Niemiec przyjeżdża do Polski na zakupy, wypoczynek czy chociażby zatankować samochód. Przepisy ruchu drogowego obowiązujące na polskich drogach nie różnią się znacząco od tych niemieckich. Jednak tak jak w innych krajach Wspólnoty Europejskiej, zarówno w Polsce jak i Niemczech mamy do czynienia z pewnymi różnicami dotyczącymi prędkości, obszaru miejskiego i podstawowych zasad bezpieczeństwa pieszych.

Aby przybliżyć mieszkańcom Niemiec przepisy obowiązujące na terenie Polski, w ramach sąsiedzkiej współpracy, w dniu 9 kwietnia 2018 roku przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie został zaproszony przez Pana Franka Gotzmanna, Dyrektora Urzędu w Gartz na spotkanie z lokalną społecznością, które odbyło się w Schwedt. Dotyczyło ono przepisów ruchu drogowego obowiązujących na polskich drogach W trakcie prelekcji mł. insp. Grzegorz Sudakow- Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Szczecinie przedstawił zebranym gościom najważniejsze zagadnienia związane z przepisami polskiego kodeksu drogowego. Niemieccy sąsiedzi mogli poznać zasady obowiązujące w strefie zamieszkania, gdzie pieszy ma szczególne uprawnienia. Na jej obszarze może korzystać z całej szerokości drogi. Kierujący pojazdami zobowiązani są do nieprzekraczania prędkości 20 km/h i parkowania wyłącznie w wyznaczonych miejscach. Goście z Niemiec przyjeżdżający do Szczecina oraz mniejszych miejscowości na terenach przygranicznych mogą zetknąć się ze strefą zamieszkania, na której obszarze często umiejscowione są centra handlowe i dyskonty spożywcze.

Kolejnym istotnym przepisem jest przestrzeganie dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym. W godzinach od 5:00 do 23:00 jest to 50 km/h, a pomiędzy 23:00 a 5:00 60 km/h. Poza obszarem zabudowanym w zależności od rodzaju pojazdu kierujący ma obowiązek poruszać się z prędkością nie przekraczającą 90 km/h ( pojazdy do 3,5 tony oraz motocykle) i 70 k/h (pojazdy powyżej 3,5 tony, z przyczepą, przewożące niebezpieczne ładunki oraz autobusy) Należy pamiętać, że przekraczając dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym o więcej niż 50 km/h, kierowca traci prawo jazy na trzy miesiące. Okres ten może być wydłużony do 6 miesięcy. Pokwitowanie , które funkcjonariusz wystawia za zatrzymany blankiet prawa jazdy w przypadku obcokrajowców jest ważne 72 godziny.

Poruszając się piesi mają obowiązek korzystania z chodnika oraz przechodzenia przez jednię w miejscy wyznaczonym czyli przejściu dla pieszych. Przechodzenie przez jezdnię w miejscu niewyznaczonym jest możliwe wyłącznie wtedy kiedy od najbliższego przejścia dla pieszych odległość wynosi więcej niż 100 metrów. W takim wypadku za każdym razem należy zachować wzmożoną uwagę. Kierujący pojazdem ma obowiązek ustąpienia pierwszeństwa osobie znajdującej się na przejściu dla pieszych oraz rowerzyście przejeżdżającemu ścieżką rowerową przez jezdnię. Osoba kierująca nie może zaparkować pojazdu w odległości mniejszej niż 10 metrów od wyznaczonego przejścia dla pieszych.

Na polskich drogach obowiązuje używanie świateł mijania lub świateł do jazdy dziennej przez 24 godziny na dobę. Od 2014 roku pieszy poruszający się po zmierzchu poza terenem zabudowanym zobowiązany jest posiadać elementy odblaskowe na odzieży.

Kierowanie rowerem pod wpływem alkoholu traktowane jest jako wykroczenie. Powyżej 0,2 promila mandat karny wynosi od 300 do 500 złotych a powyżej 0,5 promila 500 złotych.

W przypadku kiedy osoba nie posiada uprawnień do kierowania pojazdem jest on obligatoryjnie odholowany na parking.

Od niedawna mandat karny można opłacić za pomocą karty. Patrole Ruchu Drogowego wyposażone są w przenośne terminale płatnicze.

Prowadzący prelekcję mł. insp. Grzegorz Sudakow zwrócił uwagę, że przestrzeganie przepisów i elementarnych zasad bezpieczeństwa znacząco ułatwi podróżowanie po polskich drogach. Dzięki temu sąsiedzi z Niemiec szybko dotrą do celu swojej podróży a później powrócą do domów.

Organizacja powyższego spotkania pozwala na zacieśnienie współpracy pomiędzy Polską a Niemcami. Od lat Zachodniopomorska Policja współpracuje z kolegami z Brandenburgii i Meklemburgii nad poziomem bezpieczeństwa oraz przyjazną egzystencją na terenach przygranicznych. Spotkanie i prelekcja doskonale wpisują się w ramy polsko-niemieckiego projektu Interreg V A. Jest to sztandarowy przykład proeuropejskiej współpracy pomiędzy garnizonami Policji po obydwu stronach Odry.

Autor: Konrad Szelest

WKS KWP w Szczecinie

Powrót na górę strony