Aktualności

Wizyta niemieckich policjantek w Szczecinie

Data publikacji 20.04.2018

W dniach 16-20.04.2018 dwie funkcjonariuszki policji kryminalnej: komisarz kryminalna Dorte KUNZE i komisarz kryminalna Nicole PLASCHKA z Krajowego Urzędu Kryminalnego Meklemburgii Pomorza Przedniego odbyły w tygodniową hospitacje Komedy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Niemieckie policjantki spotkały się z szefem zachodniopomorskiego garnizonu.

Wizyta niemieckich gości umożliwiła im zapoznania się i zrozumienie specyfiki pracy pionu kryminalnego w obszarze zwalczania przestępczości samochodowej oraz współpracy międzynarodowej. Niemieckie funkcjonariuszki zapoznały się również z pracą Zespołu Współpracy Międzynarodowej Zachodniopomorskiej Policji oraz uczestniczyły w działaniach Wydziału ds. Przestępczości Samochodowej.

Spotkanie z polskimi policjantami miało za zadanie nie tylko zwiększenie kompetencji mundurowych ale po przez osobiste poznanie się funkcjonariuszami innych jednostek co prowadzi do zwiększenia zrozumienia i zaufania podczas wspólnych przedsięwzięć.

W trakcie tego tygodnia odbyto wiele rozmów, podczas których omawiane były różnice w regulacjach prawnych w Polsce i w Niemczech. Wiele czasu poświęcono również na dyskusje o taktyce i technice działań skierowanych na zwalczanie przestępczości zorganizowanej.

Niemieckie policjantki spotkały się z Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie insp. Jackiem Cegiełą, który wręczył im certyfikaty ukończenia hospitalizacji. Funkcjonariuszki podzieliły się z szefem zachodniopomorskiego garnizonu swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi wzajemnej współpracy, wskazując na różnice w uregulowaniach prawnych obu państw.

Wizyta niemieckich gości , wspólne omawianie różnych problemów i zagadnień na pewno wpłynie na jeszcze lepsze realizowani działań transgranicznych.

 

KWP w Szczecinie do wielu lat prowadzi bezpośrednią współpracę z Krajowym Urzędem Kryminalnym Meklemburgii Pomorza Przedniego zarówno na gruncie działań operacyjnych, jak i pozaoperacyjnych w ramach współpracy przygranicznej jednostek policji.

Spotkania robocze, hospitacje czy wspólnie realizowane czynności służbowe to stałe elementy pracy pionu kryminalnego na pograniczu. Każde z tych działań służy profesjonalizacji wspólnych działań skierowanych na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców czy turystów przybywających na terenach przygranicznych województwa zachodniopomorskiego.

W tym roku policja zachodniopomorska jako lider uruchamia realizację projektu realizowanego z KUK Meklemburgia PP pod tytułem "Korelacja identyfikacji i zwalczania transgranicznych powiązań terrorystycznych i przestępczych w obszarze badań genetycznych i informatycznych” wartość projektu - 1 245 101,05 Euro.

W ramach tego projektu wraz z pozostałymi partnerami Pomorskim Uniwersytetem Medycznym ze Szczecina oraz Rostocku będziemy prowadzić szereg działań mających na celu zwiększenie efektywności współpracy i prowadzenia badan mających na celu lepsza i szybsza identyfikację ofiar katastrof, zamachów czy sprawców przestępstw w oparciu o ślady zawierające DNA.

Wspólna inicjatywa Naczelnika Wydziału Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej KUK M PP Pana Heiko Tesch oraz mł. insp. Roberta Barańskiego Radcy ZMWP KWP spotkała sie zaprobata kierownictwa obydwu jednostek, co  pozwoliło na organizacje wizyty niemieckich policjantek.

 

mł. insp./ KOR Robert Barański / IK

  • Wizyta niemieckich policjantek w Szczecinie
    Wizyta niemieckich policjantek w Szczecinie
Powrót na górę strony