Aktualności

Wspólnie na rzecz bezpieczeństwa

Data publikacji 23.08.2018

Od lat Zachodniopomorska Policja współpracuje z kolegami z Brandenburgii i Meklemburgii nad poziomem bezpieczeństwa oraz przyjazną egzystencją na terenach przygranicznych. Wspólne patrole wpisują się w ramy polsko-niemieckiego projektu Interreg V A. Jest to sztandarowy przykład proeuropejskiej współpracy pomiędzy garnizonami Policji po obydwu stronach Odry.

Wspólne, systematyczne patrole polskiej i niemieckiej policji są przykładem tego, jak ważna jest współpraca na obszarach przygranicznych. Codziennie wielu Polaków wybiera się za zachodnią granicę, w drugą stronę podróżują Niemcy.
Przepisy ruchu drogowego obowiązujące na polskich drogach nie różnią się znacząco od tych niemieckich. Jednak tak jak w innych krajach Wspólnoty Europejskiej, zarówno w Polsce jak i Niemczech mamy do czynienia z pewnymi różnicami dotyczącymi prędkości, obszaru miejskiego i podstawowych zasad bezpieczeństwa pieszych. Duży ruch na międzynarodowych trasach komunikacyjnych oznacza zwiększone zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dlatego tak ważne jest opracowanie wzajemnych podstaw współpracy. Nie dotyczą one wyłącznie bezpieczeństwa na drogach, ale również zapobieganiu przestępczości, monitorowaniu zagrożeń terrorystycznych i wspieraniu dobrego sąsiedztwa polsko-niemieckiego.


Polska i niemiecka policja codziennie czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców Pomorza Zachodniego, Meklemburgii i Brandenburgii.
Policjanci, którzy ostatnio pełnili służbę na terenie miasta nie tylko kontrolowali pojazdy, sprawdzali trzeźwość kierujących i wymagane dokumenty ale także udzielali informacji oraz wskazówek na temat różnic w przepisach po obu stronach granicy, przybliżali specyfikę pełnionej służby przez niemieckich kolegów oraz odpowiadali na pytania osób zainteresowanych tymi zagadnieniami.


Patrole potrzebne są  między innymi w  sezonie letnim, podczas którego w każdej chwili ktoś może potrzebować pomocy. Zdobyte doświadczenie każdej ze stron wykorzystywane wspólnie procentuje większą skutecznością a poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego przyczynia się m.in. do polepszenia wizerunku regionu oraz zwiększenia jego atrakcyjności.


Zespół prasowy KWP w Szczecinie /AG

  • Wspólnie na rzecz bezpieczeństwa
  • Wspólnie na rzecz bezpieczeństwa
  • Wspólnie na rzecz bezpieczeństwa
  • Wspólnie na rzecz bezpieczeństwa
  • Wspólnie na rzecz bezpieczeństwa
  • Wspólnie na rzecz bezpieczeństwa
Powrót na górę strony