Aktualności

Konsultacje społeczne na temat założeń Krajowej Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce

Dziś w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie odbyła się debata w obszarze konsultacji społecznej dotyczącej założeń Krajowej Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele starostw powiatowych województwa zachodniopomorskiego oraz instytucji mających za zadanie dbanie o bezpieczeństwo lokalnych mieszkańców.

Organizatorem debaty są policjanci z KWP w Szczecinie, którzy  korzystają ze wsparcia naukowego pracowników Katedry Badań nad Konfliktem i Pokojem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

W konsultacjach społecznych uczestniczyli przedstawiciele: starostw powiatowych województwa zachodniopomorskiego, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, placówki Straży Granicznej w Szczecinie, Wydziału Bezpieczeństwa Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, biura Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego, Sądu Okręgowego w Szczecinie, Wyższej Szkoły Bankowej, Wyższej Szkoły " Colegium Balticum", Wyższej Szkoły Humanistycznej, firmy ochrony osób i mienia.


Warto zaznaczyć, że poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie społeczności lokalnych. Jest również warunkiem niezbędnym do prawidłowego i harmonijnego współżycia społecznego.


Ta świadomość w obszarze bezpieczeństwa  jest z pewnością tożsama z poczuciem zagrożenia ze względu na występujące czynniki ryzyka warunkowane specyfiką danego miejsca lub specyficznych zagrożeń.


Dlatego też celem  debaty było przedstawienie obszarów ujętych przez Komendanta Głównego Policji w założeniach Krajowej Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce. Przyjęta forma konsultacji społecznych pozwoliła zatem na zrozumienie uwarunkowań socjologicznych i stwierdzenia, jaki mają one wpływ na kształtowanie mapy zagrożeń.


Mapa ma określać skalę i rodzaj zagrożeń występujących w województwie zachodniopomorskim zagrożeń, ma pozwolić również na racjonalne rozmieszczenie struktur terenowych Policji oraz kierowanie sił i środków w miejsca, gdzie konieczne będzie zwiększenie bezpieczeństwa.


Podczas spotkania zaprezentowane zostały także zjawiska dezintegracji społecznej i ich wpływu na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Debata pozwoliła także  na doskonalenie międzyinstutucjonalnej współpracy w omawianym obszarze.


Jest to pierwsze takie spotkanie  w ramach całego cyklu konsultacji społecznych, które mają służyć poprawie lokalnego bezpieczeństwa.

 

Wydział Prewencji KWP w Szczecinie/AG

 

 • Konsultacje społeczne na temat założeń Krajowej Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce
  Konsultacje społeczne na temat założeń Krajowej Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce
 • Konsultacje społeczne na temat założeń Krajowej Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce
  Konsultacje społeczne na temat założeń Krajowej Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce
 • Konsultacje społeczne na temat założeń Krajowej Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce
  Konsultacje społeczne na temat założeń Krajowej Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce
 • Konsultacje społeczne na temat założeń Krajowej Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce
  Konsultacje społeczne na temat założeń Krajowej Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce
 • Konsultacje społeczne na temat założeń Krajowej Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce
  Konsultacje społeczne na temat założeń Krajowej Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce
 • Konsultacje społeczne na temat założeń Krajowej Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce
  Konsultacje społeczne na temat założeń Krajowej Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce
 • Konsultacje społeczne na temat założeń Krajowej Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce
  Konsultacje społeczne na temat założeń Krajowej Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce
 • Konsultacje społeczne na temat założeń Krajowej Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce
  Konsultacje społeczne na temat założeń Krajowej Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce
 • Konsultacje społeczne na temat założeń Krajowej Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce
  Konsultacje społeczne na temat założeń Krajowej Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce