Aktualności

Konferencja Roczna Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska

Data publikacji 19.09.2018

Tegoroczna konferencja to podsumowanie dotychczasowej współpracy międzynarodowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców terenów przygranicznych, w której brali udział m.in. Pani Magdalena Bednarczyk-Sokół - z-ca dyrektora Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Rozwoju RP, Marko Buchta – przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów kraju Związkowego Branderburgia oraz Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Piotr Krzystek Prezydent Szczecina.


Wyjątkowymi gośćmi była grupę rowerową, która w ramach inicjatywy Tour de Interreg przejedzie ponad 500 km wzdłuż granicy polsko - niemieckiej, promując współpracę przez pryzmat realizacji projektów dofinansowanych z różnych programów Interreg.
Ponadto zaprezentowali się beneficjenci naszego programu, co było doskonałą okazją do nawiązania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń.
Głos zabrał prof. Konrad Meissner, który przedstawił zagadnienie związane z zintegrowanym transgranicznym ratownictwem medycznym w Pomeranii,  Pani Jana Handrischeck z Geoparku UNESCO omówiła  natomiast wspólne dziedzictwo na niemiecko- polskim pograniczu.

Podczas konferencji  przedstawiono najlepsze praktyki na pograniczu, co może posłużyć jako inspiracja do kreowania nowych pomysłów lub nawiązywania nowych partnerstw, w tym również partnerstw ponadregionalnych.
Jednym z takich projektów pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na transgranicznych szlakach Pomorza Zachodniego i Meklemburgi Pomorza Przedniego” w ramach którego wspólnie z partnerem niemieckim realizujemy zadanie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wymieniając się doświadczeniami z tego zakresu jak również realizując  wspólne patrole oraz podejmując liczne działania prewencyjne, między innymi działania edukacyjne kierowane do najmłodszych.


Ponadto obszar współpracy zachodniopomorskiej policji został rozszerzony o podjęte działania w zakresie badań DNA  w zakresie wspólnego projektu złożonego do IV osi priorytetowej współpraca transgraniczna  pn. Korelacja identyfikacji i zwalczania transgranicznych powiązań  terrorystycznych i przestępczych w obszarze badań genetycznych i informatycznych”
Istniejące zagrożenie terrorystyczne powoduje konieczność podjęcia odpowiednich działań zapobiegawczych oraz wypracowania jednolitego sposobu postępowania w celu identyfikacji kryminalistycznej sprawcy przestępstwa, a także ofiar dokonanego aktu terroru. Dlatego konieczne jest stworzenie transgranicznego „konsorcjum” laboratoryjnego, składającego się z równorzędnych partnerów o precyzyjnie określonych zadaniach do wykonania. W ramach projektu w skład międzynarodowego zespołu badawczego wchodzą: prokuratorzy i policjanci z Polski i Niemiec, biegli z zakresu badań genetycznych oraz personel pomocniczy z kryminalistycznych laboratoriów policyjnych (Polski i Niemiec), a także z Zakładu Genetyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, naukowcy z dziedziny polskiej i niemieckiej procedury karnej, a także eksperci z wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.


W wyniku działania interdyscyplinarnego zespołu możliwa będzie dywersyfikacja badań i wymiana wyników analiz.
Ponadto KWP w Szczecinie  realizuje   wspólne przedsięwzięcie  z partnerami ze strony Prezydium Policji Brandenburgi pn „W tandemie przeciwko przestępczości przygranicznej” celem projektu jest: poprawa wymiany danych o sytuacji oraz informacji między policjami, integracja wspólnych działań- szczególnie w formie wspólnych patroli w codziennej służbie, wspólne  dokształcanie.


W ramach współpracy polsko niemieckiej zachodniopomorska Policja realizowała projekt w ramach Funduszu Małych projektów w zakresie ceremoniału policyjnego raz etosu policjanta. Przykładem lat ubiegłych nastąpi intensyfikacja współpracy w tym zakresie jako kontynuacja projektu związanego z wizerunkiem oraz współpraca z mediami.


Podczas konferencji dla uczestników dostępne były stoiska prewencyjne na których można było zapoznać się w broszurkami na temat wybranych przepisów ruchu drogowego obowiązującego w Polsce jak i współpracy regionalnej w zakresie budowania wizerunku Policji. Funkcjonariusze odpowiadali na pytania dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, różnicy w przepisach po obu stronach granicy. w trosce o bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego rozdawali elementy odblaskowe.
Bardzo ważnym aspektem tegorocznej imprezy było nagrodzenie laureatów ogłoszonego przez organizatorów konkursu filmowego, połączone z projekcją najlepszych filmów.  


podkom. Anna Gembala

 

  • Konferencja Roczna Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska
  • Konferencja Roczna Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska
  • Konferencja Roczna Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska
  • Konferencja Roczna Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska
  • Konferencja Roczna Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska
Powrót na górę strony