Aktualności

Współpraca transgraniczna Policji polskiej i niemieckiej – kolejne spotkanie z mieszkańcami Schwedt

Data publikacji 21.09.2018

Województwo zachodniopomorskie graniczy na długości prawie 190 km z Meklemburgią Pomorzem Przednim oraz Brandenburgią. Współpraca Policji obu państw zacieśnia się od wielu lat. Wspólnie realizowane są projekty w ramach programu INTERREG V A. Jednym z nich jest projekt pod nazwą „ Polsko – niemiecka współpraca regionalna w zakresie budowania wizerunku Policji – wymiana doświadczeń oraz wypracowanie rekomendacji i kierunków współpracy”.

Polscy i niemieccy policjanci od lat współpracują na rzecz bezpieczeństwa w strefie przygranicznej, dlatego mieszane patrole w rejonach przygranicznych naszego województwa nikogo już nie dziwią. Ich głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa na szlakach komunikacyjnych.
O tym i o innych aspektach współpracy transgranicznej mówili na ostatnim spotkaniu w Schwedt polscy i niemieccy funkcjonariusze, którzy omówili nie tylko przepisy w ruchu drogowym obowiązujące po obu stronach granicy ale i kwestie związane z wizerunkiem Policji.

Od momentu wejścia do Strefy Schengen granicę pomiędzy Polską a Niemcami można swobodnie przekraczać. Jest to duże udogodnienie, dzięki któremu znacznie poprawiła się płynność ruchu tranzytowego oraz możliwość przemieszczania się ludności. Zdecydowanie wiąże się to ze wzrostem natężenia ruchu samochodowego, dlatego policjanci obu państw wspólnie czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców i turystów. Podczas pełnienia służby polsko-niemieckie patrole kontrolują prędkość pojazdów, trzeźwość kierowców, wymagane dokumenty, a także obsługują zdarzenia drogowe.
Działania w sytuacjach kryzysowych, internet jako narzędzie współpracy z obywatelami, uroczystości ceremonialne i państwowe, rola historii i tradycji w służbie oraz działania profilaktyczne i edukacyjne – to tylko niektóre z omawianych zagadnień podczas spotkania z mieszkańcami Schwedt.

Podczas wizyty polskich policjantów w Niemczech został także zaprezentowany film ukazujący specyfikę współpracy transgranicznej.  Zaznaczono w nim także, że ważnym elementem kultywowania policyjnych tradycji, integrowania środowiska oraz umacniania pozytywnego wizerunku jest ceremoniał policyjny. Dzięki niemu uroczystości z udziałem policyjnej asysty honorowej przebiegają w atmosferze powagi, podniosłości i szacunku dla symboli narodowych. Etos zawodu policjanta jest swoistym drogowskazem w ciężkiej, zaszczytnej i odpowiedzialnej służbie.
Mieszkańcy Schwedt otrzymali także broszurki na temat : „ Polsko- niemieckiej współpracy regionalnej w zakresie budowania wizerunku Policji – poprzez intensyfikację współpracy jednostek policji w zakresie komunikacji społecznej -II” oraz o wybranych przepisach ruchu drogowego obowiązującego w Polsce.

 

podkom. Anna Gembala

 

 

  • Wpółpraca transgraniczna
  • Współpraca transgraniczna Policji polskiej i niemieckiej – kolejne spotkanie z mieszkańcami Schwedt
  • Współpraca transgraniczna Policji polskiej i niemieckiej – kolejne spotkanie z mieszkańcami Schwedt
  • Współpraca transgraniczna Policji polskiej i niemieckiej – kolejne spotkanie z mieszkańcami Schwedt
Powrót na górę strony