Aktualności

Wizerunek Policji – spotkanie polskich i niemieckich policjantów w klasie mundurowej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie

Polscy i niemieccy funkcjonariusze spotkali się z uczniami klasy mundurowej w Gryfinie aby przekazać młodzieży informacje na temat wizerunku Policji. Jest to kolejne spotkanie, które odbywa się w ramach programu „ Polsko- niemieckiej współpracy regionalnej w zakresie budowania wizerunku Policji – poprzez intensyfikację współpracy jednostek policji w zakresie komunikacji społecznej II”- INTERREG VA.

Podczas  prelekcji funkcjonariusze omówili historię Policji Państwowej. Przedstawili główne zagadnienia związane z ceremoniałem policyjnym. Zaznaczyli jak ważnym elementem kultywowania policyjnych tradycji, integrowania środowiska oraz umacniania pozytywnego wizerunku jest ceremoniał policyjny.
Dzięki niemu uroczystości z udziałem policyjnej asysty honorowej przebiegają w atmosferze powagi, podniosłości i szacunku dla symboli narodowych. Etos zawodu policjanta jest swoistym drogowskazem w ciężkiej, zaszczytnej i odpowiedzialnej służbie.
Przekazanie takich informacji dla uczniów klas mundurowych zapewne pozwoli im na lepsze poznanie formacji oraz jej specyfiki.
Wspólna wizyta polskich i niemieckich funkcjonariuszy kreuje  także w oczach młodych ludzi prawidłowy wizerunek policjanta współpracującego nie tylko z innymi podmiotami pozapolicyjnymi ale i kolegami z innych państw. Ponadto w trakcie spotkania policjanci przekazali książeczki obrazującą Policję wykonane w ramach tego projektu.

podkom. Anna Gembala

  • 1.1
  • 1.2
  • 1.3
  • 1.4
  • 1.5
  • 1.6
  • 1.7
  • 1.8