Aktualności

Jest bezpieczniej - Zachodniopomorska Policja w 2015 roku

Data publikacji 10.02.2016

Dzisiaj w sali konferencyjnej Izby Skarbowej odbyła się odprawa roczna zachodniopomorskich policjantów. W naradzie udział wziął Wojewoda Zachodniopomorski Piotr Jania oraz przedstawiciele sądów i prokuratur województwa zachodniopomorskiego, a poprowadził ją Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jarosław Sawicki.

Znaczny spadek liczby przestępstw kryminalnych, więcej ujawnionych przez policjantów przestępstw gospodarczych, a także wysoka wykrywalność sprawców przestępstw - to główne wnioski podsumowujące statystycznie rok 2015 w Zachodniopomorskiem. Zmniejszyła się  liczba poważnych przestępstw kryminalnych (m.in. rozboje z bronią lub z  niebezpiecznym narzędziem), jak i tych  groźnych w skutkach czynów, lecz uciążliwych dla społeczeństwa przestępstw m.in. drobnych kradzieży lub uszkodzenia mienia.


Przez cały 2015 rok liczba wszystkich przestępstw   w województwie zachodniopomorskim wyniosła 35985 to jest o  8,23% mniej niż w roku ubiegłym. W 2014 roku odnotowano ich 39211. W skali kraju daje nam to miejsce w ścisłej czołówce województw , w których odnotowano znaczny spadek wszystkich przestępstw ( 4 miejsce na 19 jednostek ).

Zdecydowanie spadła liczba przestępstw kryminalnych - z 29108 w 2014r. do 25833 w 2015r. , czyli o 3275 mniej , co stanowi spadek o ponad 11% . Natomiast  podobnie jak w całym kraju również w naszym województwie wzrosła liczba przestępstw gospodarczych z 3485 w 2014r. do poziomu 3654 w 2015r., czyli o 169 czynów ( tj. 4,6%). To pokazuje, że policjanci przestępstwa z tej kategorii zdecydowanie lepiej ujawniają i ścigają.


Spadki odnotowano w grupie przestępstw, uważanych powszechnie za szczególnie uciążliwe dla mieszkańca. Jest to grupa 7 wybranych kategorii przestępstw (uszczerbek na zdrowiu, bójka i pobicie, przestępstwa rozbójnicze, kradzież cudzej rzeczy i kradzież samochodu, kradzież z włamaniem i uszkodzenie rzeczy). Obniżenie liczb czynów dotyczą każdego rodzaju z wyżej wymienionych naruszeń prawa.
Największe spadki przestępstw w województwie zachodniopomorskim nastąpiły w następujących kategoriach:

 

 • Bójki i pobicia: z  305 w 2014r. do 279 w 2015roku - spadek o ponad 8,5 %.
 • Przestępstwa rozbójnicze: z 344 w 2014 roku do 288 w 2015 roku - spadek o ponad 16%, czyli o 56.
 • Uszkodzenie rzeczy: z 2303 w 2014 roku do 2145 w 2015roku - spadek o blisko 7% czyli  o 158.
 • Uszczerbek na zdrowiu: z 869 w 2014 roku do 842 w 2015 roku - spadek o  ponad 3%, czyli o 27.
 • Kradzież z włamaniem:  z 5347 w 2014 roku do  4393 w 2015 roku. Jest to spadek o blisko 19%, czyli 954. W skali kraju spadek  w tej kategorii  wynosi ponad 11%.
 • Kradzież cudzej rzeczy: z  7840 w 2014 roku do  6371 w 2015 roku - spadek o blisko 19% , czyli o 1469.
 • Kradzież samochodu: spadek z   571 w 2014 roku do 343  w 2015 roku - spadek o ponad  40%, czyli o 228. W skali kraju spadek wynosi ponad 10%.
 • Liczba innych przestępstw wszczętych przeciwko życiu i zdrowiu: zgwałceń - o 4 zdarzenia mniej,  z 104 w 2014 roku do 100 w 2015.

Zdecydowanie poprawiło się bezpieczeństwo na drogach. Liczba przestępstw drogowych w 2015 roku spadła o 473, czyli o ponad 10 % w stosunku do roku 2014. Ogólna liczba przestępstw drogowych w 2015 roku wyniosła 4201. Dane za poprzedni rok (2014) były wyższe i wyniosły  4672 (wszystkie przestępstwa drogowe).


Porównując ze sobą statystyki drogowe z 2015 roku do 2014, widać utrzymującą się tendencję spadkową biorąc pod uwagę liczbę wypadków, osób rannych i ofiar śmiertelnych. W zeszłym roku  na drogach województwa zachodniopomorskiego  doszło do 1280 wypadków - jest to o 141 mniej niż w roku poprzednim. W 2015 r. zginęły na zachodniopomorskich  drogach 124  osoby, co oznacza o 23 ofiary śmiertelne mniej niż w roku 2014. Spadła również liczba osób rannych, w 2015 wyniosła ona 1451 osób i było to o 270 osób mniej niż w 2014 roku. Czyli w porównaniu do 2014 roku odnotowano blisko 10% spadek ilości wypadków drogowych, ponad  15 % spadek ilości zabitych i ponad  15% spadek ilości rannych.

W  skali kraju w porównaniu do 2014r. odnotowano blisko 7% spadek ilości wypadków drogowych, około 10% spadek ilości zabitych i ponad 7 % spadek rannych.

Ogólna liczba podejrzanych w 2015 roku  w województwie zachodniopomorskim  wyniosła 16363 osób.


Na zakończenie odprawy  Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jarosław Sawicki za pośrednictwem obecnych Komendantów Miejskich i Powiatowych podziękował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom policji za trud włożony w 2015 roku na rzecz poprawy bezpieczeństwa w województwie.

 

Zespół Prasowy KWP w Szczecinie / IK

 • Jest bezpieczniej - Zachodniopomorska Policja w 2015 roku
  Jest bezpieczniej - Zachodniopomorska Policja w 2015 roku
 • Jest bezpieczniej - Zachodniopomorska Policja w 2015 roku
  Jest bezpieczniej - Zachodniopomorska Policja w 2015 roku
 • Jest bezpieczniej - Zachodniopomorska Policja w 2015 roku
  Jest bezpieczniej - Zachodniopomorska Policja w 2015 roku
 • Jest bezpieczniej - Zachodniopomorska Policja w 2015 roku
  Jest bezpieczniej - Zachodniopomorska Policja w 2015 roku
 • Jest bezpieczniej - Zachodniopomorska Policja w 2015 roku
  Jest bezpieczniej - Zachodniopomorska Policja w 2015 roku
 • Jest bezpieczniej - Zachodniopomorska Policja w 2015 roku
  Jest bezpieczniej - Zachodniopomorska Policja w 2015 roku
 • Jest bezpieczniej - Zachodniopomorska Policja w 2015 roku
  Jest bezpieczniej - Zachodniopomorska Policja w 2015 roku
 • Jest bezpieczniej - Zachodniopomorska Policja w 2015 roku
  Jest bezpieczniej - Zachodniopomorska Policja w 2015 roku
 • Jest bezpieczniej - Zachodniopomorska Policja w 2015 roku
  Jest bezpieczniej - Zachodniopomorska Policja w 2015 roku
 • Jest bezpieczniej - Zachodniopomorska Policja w 2015 roku
  Jest bezpieczniej - Zachodniopomorska Policja w 2015 roku
 • Jest bezpieczniej - Zachodniopomorska Policja w 2015 roku
  Jest bezpieczniej - Zachodniopomorska Policja w 2015 roku
 • Jest bezpieczniej - Zachodniopomorska Policja w 2015 roku
  Jest bezpieczniej - Zachodniopomorska Policja w 2015 roku
Powrót na górę strony