Aktualności

Debata w obszarze konsultacji społecznej dotyczącej założeń Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce

Data publikacji 11.02.2016

Dzisiaj o godz.10:00 w Sali Kongresowej Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Humanistycznego przy ul. Krakowskiej 71- 79 w Szczecinie odbyła się debata społeczna na temat poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa. Debata jest jednym z elementów dotyczących tworzenia MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA.

 

 • Debata w obszarze konsultacji społecznej dotyczącej założeń Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce
  Debata w obszarze konsultacji społecznej dotyczącej założeń Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce
 • Debata w obszarze konsultacji społecznej dotyczącej założeń Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce
  Debata w obszarze konsultacji społecznej dotyczącej założeń Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce
 • Debata w obszarze konsultacji społecznej dotyczącej założeń Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce
  Debata w obszarze konsultacji społecznej dotyczącej założeń Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce
 • Debata w obszarze konsultacji społecznej dotyczącej założeń Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce
  Debata w obszarze konsultacji społecznej dotyczącej założeń Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce
 • Debata w obszarze konsultacji społecznej dotyczącej założeń Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce
  Debata w obszarze konsultacji społecznej dotyczącej założeń Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce

 

Organizatorem przedsięwzięcia jest Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie a partnerem naukowym Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego.


Do społecznego dialogu zaproszeni zostali przedstawiciele starostw powiatowych, gmin województwa zachodniopomorskiego, instytucji mundurowych, organizacji pozarządowych, instytucji kulturalno - naukowych, banków, firm i przedsiębiorstw prywatnych, służby zdrowia, sądu i prokuratury, placówek oświatowych, rad osiedli, związków wyznaniowych i klubów sportowych.


Debatę rozpoczął insp. Piotr Ostrowski zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie. Powitał   zaproszonych gości a następnie przedstawił założenia Komendanta Głównego Policji  dotyczących " Krajowej Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce".  


Po wystąpieniu insp. Piotra Ostrowskiego, głos zabrali przedstawiciele starostw powiatowych  i gmin województwa zachodniopomorskiego. Po przemowie  każdego z prelegentów,  uczestnicy debaty mogli  zabrać głos i podzielić się swoimi opiniami, sugestiami czy też wnioskami dotyczącymi poruszanej podczas spotkania tematyki.


Swoje wystąpienia mieli także przedstawiciele Uniwersytetu Szczecińskiego, Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowej.

Aktywizacja różnych podmiotów współpracujących z Policją w celu ujawniania i przeciwdziałania okolicznościom zagrażającym bezpieczeństwu wszystkich może być narzędziem ułatwiającym zarządzanie na poszczególnych poziomach kierowania bezpieczeństwem.


Wnioski z debaty i zgłoszone propozycje pozwolą na określenie skali i rodzaju zagrożeń występujących na terenie naszego województwa a tym samym na racjonalne kierowanie sił i środków Policji w miejsca, gdzie należy zwiększyć bezpieczeństwo.


Sugestie uczestników debaty i konsultacje społeczne będą jednym z głównych narzędzi wykorzystanych do opracowania mapy zagrożeń, która będzie zawierała min. informacje o przestępstwach pospolitych, kryminalnych oraz drogowych. Jednym z najważniejszych elementów będzie " głos" ze strony zaproszonych gości oraz mieszkańców, bo chodzi o to aby na mapie znalazły się informacje z wielu stron za pośrednictwem dialogu społecznego.


Takie zestawienie pozwoli na określenie specyficznych zagrożeń w terenie. Debata była transmitowana na żywo w sieci w systemie Live TV na stronie internetowej Wydziału Humanistycznego US. Wydarzenie będzie również archiwizowane na stronie uczelni.


Wszystkie osoby, które będą chciały podzielić się wnioskami, przedstawić propozycje lub sugestie w zakresie poruszanym podczas spotkania będą mogły zgłaszać je podczas trwania debaty lub później przesyłając na adres meilowy Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie:  prewencja@szczecin.kwp.gov.pl

 

Zespół Prasowy KWP w Szczecinie / IK

Powrót na górę strony