Dwa mundury – wspólny cel - Aktualności - Policja Zachodniopomorska

Aktualności

Dwa mundury – wspólny cel

Z inicjatywy szefów obu służb tj. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie oraz Komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie w ramach wymiany wspólnych doświadczeń w lokalnym doskonaleniu zawodowym rozpoczęto serię szkoleń dla funkcjonariuszy z zakresu taktyki i techniki interwencji oraz działań pododdziałów zwartych.

Współpracę pomiędzy formacjami reguluje Porozumienie Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej i Komendanta Głównego Policji z dnia 21 czerwca 2017 r. o współdziałaniu Żandarmerii Wojskowej i Policji.


Współdziałanie w zakresie przedsięwzięć szkoleniowych obejmuje min.:

- korzystanie z bazy szkoleniowej oraz świadczenie usług dydaktycznych,

- wymianę materiałów szkoleniowych oraz doświadczeń z prowadzonych ćwiczeń oraz praktycznego działania w sytuacji zagrożenia.

Biorąc pod uwagę fakt, że obie formacje pełnią wspólne patrole podjęto decyzję o wdrożeniu w życie inicjatywy związanej z wymianą doświadczeń między mundurowymi. Funkcjonariusze doskonalą swoje umiejętności w zakresie taktyk i technik interwencji, aby jeszcze skuteczniej i profesjonalniej wykonywać czynności służbowe.

Szkolenie jest podzielone na dwa moduły, a one na poszczególne tematy związane m. in.:

-ze stosowaniem siły fizycznej, technik zakładania kajdanek, sposób zatrzymywania osób w przestrzeni otwartej i zamkniętej,

- obroną w przypadku ataku przy użyciu niebezpiecznego narzędzia.

Ze strony Policji zajęcia poprowadzili: podkom. Michał Kurdziel oraz asp. Sebastian Cupryjak z Sekcji Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Szczecinie.

To nie jedyne wspólne przedsięwzięcia szkoleniowe. Żołnierze Żandarmerii Wojskowej współpracują z polskimi policjantami również poza granicami kraju np. na misji w Kosowie. Dlatego typu szkolenia stanowią wspaniałą platformę wymiany doświadczeń oraz doskonalenia zawodowego służb odpowiedzianych za bezpieczeństwo naszego regionu.


 

Zespół Prasowy KWP

  • przejrzenie broni
  • ćwiczenia siłowe
  • chwyty
  • chwyty transportowe
  • chwyty obezwładniające
  • ćwiczenia z bronią
  • strzelanie
  • wspólne ćwiczenia