Aktualności

Wizyta studyjna funkcjonariuszy policji Landu Branderburgia w KWP w Szczecinie

Data publikacji 28.06.2019

W dniu 26 czerwca 2019 roku w ramach projektu „#Logistyka Policji – najlepsze praktyki /#Polizeilogistik – best practices” podejmowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie wraz z Prezydium Policji landu Brandenburgia, na podstawie Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska, celem „Europejskiej Współpracy Terytorialnej” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego odbyła się kolejna wizyta studyjna funkcjonariuszy Policji niemieckiej.

Tym razem projekt wymiany doświadczeń i temat spotkania dotyczył obszaru działalności ruchu drogowego. Funkcjonariusze Policji landu Brandenburgia właściwi do spraw ruchu drogowego zostali zapoznani z metodami i specyfiką funkcjonowania komórek organizacyjnych Policji zachodniopomorskiej, którzy na co dzień wykonują czynności i pełnią służbę na drogach.


Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Szczecinie mł. insp. Grzegorz Sudakow przedstawił strukturę organizacyjną garnizonu zachodniopomorskiej Policji. Natomiast nadkom. Arkadiusz Górecki – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Szczecinie omówił stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym i przedstawił jego analizę, a także wnioski które mają wyznaczać kierunki podejmowanych działań policyjnych na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa. Hanjo Loose - szef Policji Drogowej Dyrekcji Policji Wschód omówił obszar działalności ruchu drogowego i stan bezpieczeństwa na drogach w Niemczech.


Następnie dokonano prezentacji floty zachodniopomorskiej Policji; pojazdu do obsługi zdarzeń drogowych Ford Transit, którym dysponuje Komenda Powiatowa Policji w Policach, BMW oznakowanego, które pełni patrole na terenie powiatu gryfińskiego oraz BMW nieoznakowanego wyposażonego w wideorejestrator przydzielonego dla Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.


Kolejnym etapem spotkania była wizyta w Sztabie Policji Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, gdzie mieści się centrum monitoringu miejskiego.


Poprawa Bezpieczeństwa w ruchu drogowym na przygranicznych szlakach komunikacyjnych jest przedmiotem wieloletniej współpracy polskiej i niemieckiej Policji. Celem zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa na polskich i niemieckich odcinkach dróg wspólnego obszaru transgranicznego zrealizowano szereg przedsięwzięć dla wzmocnienia zdolności instytucjonalnych obydwu partnerów, ćwiczeń zgrywających, wspólnych patroli, zakupiono specjalistyczne pojazdy, oznakowane i nieoznakowane samochody osobowe z wideorejestratorami, a także opracowano dwujęzyczne formularze dla usprawnienia z poszkodowanym na miejscu zdarzenia.


Takie spotkania nie tylko zintensyfikują współpracę, ale również umożliwią wymianę innowacyjnych idei i doświadczeń w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podniesienia efektywności procedur skutecznych działań podczas obsługi zdarzeń drogowych.
W ramach projektu zaplanowano 5 wizyt studyjnych w grupach 4-5 osobowych na jednodniową hospitację, trwającą 8 godzin, na których będą podejmowane praktyki wymiany doświadczeń z poszczególnych obszarów działalności Policji, prewencyjnego, kryminalnego i logistycznego. Wspólne działania pozwolą na wypracowanie transgranicznej współpracy oraz stworzą przestrzeń dla kolejnych projektów dotyczących międzynarodowych procedur interakcji służb, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na terenie Euroregionu Pomerania.  

post. A.Iwaniewicz

  • wizyta niemieckich policjantów w KWP w szczecinie
  • wizyta niemieckich policjantów w KWP w Szczecinie
Powrót na górę strony