Aktualności

„Aspekty prawne czynności procesowych w postępowaniach karnych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec" - konferencja prawna naukowców i praktyków służb państwa

Data publikacji 18.10.2019

W dniach 15 – 16 października 2019 r. w Międzyzdrojach odbyła się już druga konferencja, w ramach projektu pod nazwą „Korelacja identyfikacji i zwalczania transgranicznych powiązań terrorystycznych i przestępczych w obszarze badań genetycznych i informatycznych”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy INTERREG VA  Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska i dofinansowany przez Unię Europejską  ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na kwotę prawie dziewięćset dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy EURO.
Dwudniowe  spotkanie poświęcone było aspektom prawnym czynności procesowych w postępowaniach karnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Federalnej Niemiec. Swoje wystąpienia zaprezentowali naukowcy z polskich i niemieckich uczelni wyższych oraz praktycy służb państwa.  

 
Taka liczba i jakość prelegentów gwarantowała wieloaspektowe i wnikliwe potraktowanie wszystkich problemów, analizowanych  w trakcie tego spotkania, którego głównym celem było poznanie reguł postępowania karnego Polski oraz Niemiec.
Wyjściowym założeniem, w myśl którego powstała idea konferencji, było uniknięcie sytuacji, gdzie opinia biegłego z zakresu badań genetycznych czy informatycznych wydana przez eksperta z państwa partnerskiego nie będzie mogła zostać przyjęta w poczet środków dowodowych postępowania karnego, odbywającego się przed sądem innego państwa. Stąd też koniecznym stało się poznanie filozofii systemów postępowań karnych Polski i Niemiec.


Podczas  dwudniowych obrad analizowano teoretyczne aspekty zagadnienia, reguły dowodzenia sprawstwa obowiązujące w Polsce i Niemczech, a także problematykę pełnienia funkcji biegłego przez eksperta z innego kraju Wspólnoty Europejskiej. Prawne aspekty transportu materiału dowodowego i porównawczego przez granicę państw oraz możliwości przesyłania profili DNA w postaci plików komputerowych – to kolejne przestrzenie tematyczne, z którymi zmierzyli się eksperci. Istotną sferą rozważań prawników była także ochrona praw podstawowych osób, których profile DNA zostaną uzyskane oraz możliwości ich przetwarzania.


Spotkanie było również przestrzenią do wymiany doświadczeń przedstawicieli organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości, w zakresie procesowego ujęcia międzynarodowych postępowań karnych. Sędziowie, prokuratorzy oraz policjanci z Polski i Niemiec przedstawili swoje doświadczenia i wnioski z nich płynące. Natomiast eksperci z zakresu badań genetycznych i informatycznych omówili problemy pojawiające się podczas opiniowania, zwrócili uwagę na metodologię badań oraz czynniki, które wpływają na przyjęcie ich wywodów w poczet środków dowodowych.


Nadrzędnym celem zarówno konferencji, jak też pozostałych spotkań eksperckich, realizowanych w ramach projektu było wypracowanie wniosków de lege ferenda czyli mogących skutkować ewentualnymi przyszłymi zmianami w obowiązujących uregulowaniach prawnych, odnoszących się do zwalczania międzynarodowych przestępstw terrorystycznych.


Wyjątkowo merytoryczny charakter obrad potęgowała obecność przedstawicieli niezwykle licznej rzeszy podmiotów współpracujących oraz uczestniczących w projekcie: Urzędu Kryminalnego Landu Meklemburgii Pomorza – Przedniego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, Zakładu Genetyki Sadowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, Prokuratury w Rostocku, Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego Policji, a także Sądu Okręgowego w Szczecinie, Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, Wyższej Szkoły Zawodowej Administracji Publicznej Policji oraz wymiaru sprawiedliwości Kraju Związkowego Meklemburgia - Pomorze Przednie.


zespół prasowy KWP w Szczecinie

 • KONFERENCJA PRASOWA
 • KONFERENCJA
 • UCZESTNICY KONFERENCJI
 • UCZESTNICZKA KONFERENCJI
 • KONFERENCJA
 • KONFERENCJA
 • NIEMIECCY UCZESTNICY KONFERENCJI
 • KONFERENCJA
 • KONFERENCJA
 • POLSCY POLICJANCI
 • KOLEJNY PRELEGENT
 • KONFERENCJA
 • ZACHODNIOPOMORSCY POLICJANCI
 • SSO MACIEJ STRĄCZYŃSKI
 • DR MAŁGORZATA ŻBIKOWSKA
 • KONFERENCJA
 • MODERATOR DYSKUSJI DR MATEUSZ TOMCZYK
 • DYSKUSJA
 • MATERIAŁ POGLĄDOWY Z NIEMIEC
 • MATERIAŁ POGLĄDOWY
 • DR OSKAR VURGUN
 • KOMENDANT KMP W SZCZECINIE I KPP GOLENIÓW
 • UCZESTINICY KONFERENCJI
 • UCZESTNIK KONFERENCJI
 • NIEMIECKA POLICJANTKA
 • KONFERENCJA
 • PROKURATOR Z ROSTOCKU SEBASTIAN POLSTER
 • DR HAB. ANDRZEJ OSSOWSKI
Powrót na górę strony