Aktualności

Konferencja naukowa „Zarządzanie bezpieczeństwem systemu gospodarczego Polski w erze reindustrializacji i cyfryzacji”

Data publikacji 15.11.2019

Konferencja naukowa „Zarządzanie bezpieczeństwem systemu gospodarczego Polski w erze reindustrializacji i cyfryzacji” oraz ćwiczenia pododdziału kontrterrorystycznego Policji w warunkach naruszenia systemu ochrony obiektu portowego.

Konferencja odbyła się w dniach 13 – 14 listopada br. w Międzyzdrojach, a jej część związana z ćwiczeniami na terenie Terminalu LNG w Świnoujściu. Wydarzenie, które swoim patronatem objął Wojewoda Zachodniopomorski Tomasz Hinc, stanowiło kolejną edycję spotkań przedstawicieli służb państwa, środowiska naukowego oraz przedstawicieli świata businessu energetycznego, chemicznego, finansowo - ubezpieczeniowego oraz podmiotów zarządzających infrastrukturą krytyczną. Stwarza to okazję i przestrzeń do wymiany doświadczeń oraz poglądów w zakresie utrzymania wzrostu poziomu bezpieczeństwa publicznego i podnoszenia świadomości w tym obszarze.

Zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, szczególnie przez pryzmat zapewnienia ciągłości funkcjonowania dostaw źródeł energii, wymaga zaprojektowania i wdrożenia, zarówno na poziomie administracyjnym, prawnym, jak i gospodarczym, mechanizmów zarządzania ryzykiem, które wyeliminują lub ograniczą potencjalne oraz realne problemy.

Istotnym zagadnieniem, wymagającym identyfikacji, zagrożeń jest również cyberprzestępczość, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa transakcji finansowych, w tym dotyczących procesów inwestycyjnych i gospodarczych.

Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z filarów zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego, które z kolei należy rozpatrywać, jako taki stan rozwoju krajowego systemu gospodarczego, który zapewnia wysoką sprawność jego funkcjonowania oraz zdolność do skutecznego przeciwstawienia się zewnętrznym tendencjom i naciskom, mogącym doprowadzić do zaburzeń rozwojowych.

W ramach tegorocznej konferencji poruszone zostały następujące zagadnienia:

- bezpieczeństwo inwestycji w obszarze dywersyfikacji dostaw energii

- gaz LNG ekologicznym i naturalnym źródłem energii

- ekonomiczne aspekty dywersyfikacji źródeł dostaw energii

- zarządzanie ryzykiem rozwoju przemysłu chemicznego

- współudział odnawialnych i konwencjonalnych dostawców energii

- bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej i transportu energii

- bezpieczeństwo transakcji finansowych w aspekcie cyberprzestępczości

- bezpieczeństwo portów

Podczas spotkania, które otworzył nadinsp. Jacek Cegieła Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, w ramach panelu „Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa”, prezentacje przedstawili:

- insp. dr Piotr Ostrowski – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji „Prawne i merytoryczne aspekty neutralizacji zagrożeń terrorystycznych w żegludze morskiej i obiektach portowych na wybranym przykładzie”

- dr Marek Jasztal – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie „Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa energetycznego w erze reindustralizacji – zagregowane scenariusze działania”

- Grzegorz Błędowski – Dyrektor Pionu Eksploatacji Polskie LNG S.A. „Wyzwania inwestycyjne a bezpieczeństwo gazowe”

- dr inż. Katarzyna Prill – Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej i Certyfikacji Dział Kontroli Wewnętrznej i Certyfikacji Akademii Morskiej w Szczecinie „Międzynarodowe wymagania dotyczące ochrony statków i obiektów portowych – Kodeks ISPS”

W ramach panelu „Przestępczość w obszarze ryzyka transakcji finansowych”:

- mł.insp. Arkadiusz Kozak – Naczelnik Wydziału dw. z cyberprzestępczością KWP w Szczecinie „Cyberprzestępczość – zagrożenia Web Of Profit”

Pierwszy dzień konferencji zamknął panel „Wyzwania reindustrializacji” z wystąpieniami prelegentów:

- Wojciech Świecki – Grupa Azoty Polyolefins S.A. „Projekty Polimer Police – wyzwania w obszarze bezpieczeństwa w trakcie budowy”

- Marek Trojnar – Dyrektor ds. rozwoju Zespołu Portów Szczecin – Świnoujście „Port Szczecin – Świnoujście plany rozwojowe i działania inwestycyjne w latach 2014 – 2030”

- Łukasz Głaszek – Kierownik działu rozwoju i innowacji PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra „Projekty inwestycyjne i modernizacyjne grupy PGE w regionie Północno – Zachodniej Polski”.

Drugiego dnia konferencji, na terenie Terminalu LNG w Świnoujściu, przeprowadzono ćwiczenia pod nazwą „Działanie Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w warunkach naruszenia systemu ochrony obiektu portowego”. Ich specyfika skupiała się na zapewnieniu bezpieczeństwa w obszarze infrastruktury krytycznej. Natomiast głównym ich celem było przede wszystkim sprawdzenie współdziałania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo: w tym Policji, Straży Granicznej (w tym Morskiego Oddziału SG), Urzędu Morskiego oraz służb ochrony i bezpieczeństwa ze spółki Polskie LNG, operatora świnoujskiego terminalu w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa obiektu portowego. Scenariusz zakładał podjęcie działań przez grupę terrorystyczną (uprowadzenie statku) mających doprowadzić do zniszczenia instalacji na platformie rozładunkowej Terminalu LNG (użycie ładunków wybuchowych). Skoordynowane czynności służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na wodach morskich, jak i na lądzie, doprowadziły do odbicia uprowadzonej jednostki pływającej, zatrzymania sprawców oraz zneutralizowania materiałów niebezpiecznych.

Ćwiczenia na taką skalę pozwalają na weryfikację sprawności stosowania obowiązujących procedur, systemu komunikowania się i dowodzenia w tego typu sytuacjach zagrożenia.

Organizatorami konferencji byli:

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Fundacja „Bezpieczne Pomorze”, Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A., Polski Koncern Naftowy Orlen S.A, PZU S.A, Polska Grupa Energetyczna PGE S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

WKS KWP w Szczecinie/ zespół prasowy/AŚ

 

Film 1

Pobierz plik 1 (format mp4 - rozmiar 27.39 MB)

 

 

 • uczestnicy konferencji
 • sala konferencyjna
 • prelekcja podczas konferencji
 • osoby podczas konferencji
 • obrady podczas konferencji
 • wykład
 • prezentacja podczas obrad
 • kolejna prezentacja uczestnicy
 • z-ca komendanta w trakcie ćwiczeń
 • działania policji na morzu
 • kontrterroryści na łodzi
 • łódź na Bałtyku
 • policjanci na nabrzeżu
 • funkcjonariusze podczas ćwiczeń
 • łódź z policjantami
 • łódź na morzu
 • rozmowa funkcjonariuszy
Powrót na górę strony