Aktualności

Szkolenie na temat społeczności żydowskiej i romskiej w Polsce ze szczególną uwagą na realizację czynności procesowych z ich udziałem

Data publikacji 22.11.2019

W dniu 21 listopada 2019 roku w Sali Konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie miało miejsce spotkanie edukacyjne zrealizowane przez wykładowców Muzeum Historii Żydów POLIN w Warszawie oraz Fundacji w Stronę Dialogu z siedzibą w Krakowie.

 Do udziału spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele komend miejskich/powiatowych i wydziałów KWP w Szczecinie, a także reprezentant Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego oraz Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej w Polsce Oddziału w Szczecinie.

Pierwsza część wykładu dotyczyła Żydów zarówno tych mieszkających w Polsce, jak i tych odwiedzających nasz kraj w charakterze pielgrzymów i turystów. Przedstawione zostały żydowskie tradycje i zwyczaje oraz w jaki sposób obchody świąt i uroczystości żydowskich mogą angażować Policję. Wykład obejmował również zagadnienia związane z przejawami antysemityzmu, stopnia rozpowszechniania postaw antysemickich w polskim społeczeństwie, a także historycznych źródeł stereotypów i uprzedzeń wobec Żydów.

W drugim module wykładu przedstawiona została historyczna oraz kulturowa odrębność Romów, aspekty prawne dotyczące tej mniejszości etnicznej w Polsce oraz romofobia i antycyganizm współcześnie.

Po zakończeniu spotkania zarówno prowadzący szkolenie, jak i jego uczestnicy zwiedzili wystawę stałą Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie.

podinsp. Elżbieta Szatanik

  • materiały edukacyjne
  • prelekcje
  • uczestnicy podczas szkolenia
Powrót na górę strony