Aktualności

Warsztaty „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach transgranicznych Pomorza Przedniego i Meklemburgii-Pomorza Przedniego - projekt INTERREG - VA

Data publikacji 12.12.2019

W dniu 11 grudnia 2019 r. w siedzibie WORD w Szczecinie odbyły się kolejne już warsztaty szkoleniowe polskiej i niemieckiej Policji w ramach projektu INT 45 „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach transgranicznych Pomorza Przedniego i Meklemburgii-Pomorza Przedniego.

Tematem warsztatów było zapoznanie strony niemieckiej z aktualnymi wzorami dokumentów prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego jednocześnie z omówieniem sprawdzenia ich autentyczności w trakcie trwania kontroli drogowej. Następnie omówiono czynności kontrolno-sprawdzające jakie wykonuje policjant ruchu drogowego podczas kontroli drogowej. Dodatkowo uczestnicy warsztatów zostali zapoznani ze zmianami w przepisach dotyczących ruchu drogowego na przestrzeni lat 2019 – 2020.

Ostatnim etapem warsztatów były zajęcia praktyczne na placu manewrowym gdzie przeprowadzono zajęcia praktyczne z udziałem policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Szczecinie. Zajęcia polegały na pokazie procedury kontroli drogowej.

W spotkaniu brali udział przedstawiciele Policji niemieckiej z Neubrandenburgi, policjanci ze wszystkich Komend Powiatowych/Miejskich Policji województwa zachodniopomorskiego oraz policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Szczecinie.

W trakcie warsztatów omówiono zagadnienia elektromobilności oraz projektów Ekologicznie w Policji i Ekologiczny Policjant.

Celem warsztatów polsko-niemieckich w ramach projektu interreg 5a jest wymiana doświadczeń oraz wypracowanie wspólnych założeń mających poprawić stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarze przygranicznym. Jakościowym rezultatem projektu i warsztatów jest zmniejszenie istniejących trudności organizacyjno-prawnych w zakresie wspólnych działań prewencyjnych oraz wyrównywanie standardów wyposażenia.

Odbiorcami efektów projektu są funkcjonariusze policji Polskiej oraz niemieckiej w czasie ich codziennej służby jak również osoby poruszające się po drogach w obszarze pogranicza.

kom. Mateusz Mićko

Powrót na górę strony