Aktualności

Spotkanie polskich i niemieckich policjantów na temat poprawy bezpieczeństwa

Data publikacji 24.01.2020

W dniach 22 - 23 stycznia 2020 r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie odbyło się kolejne spotkanie zespołu roboczego do spraw wdrożenia, realizacji i rozliczenia projektu INT 45 pn. „Poprawa Bezpieczeństwa w ruchu drogowym na przygranicznych szlakach komunikacyjnych Pomorza Zachodniego i Meklemburgii-Pomorza Przedniego”.

W spotkaniu uczestniczyli funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Szczecinie, Zespołu Międzynarodowej Współpracy Policji Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Szczecinie, przedstawiciele Zespołu Funduszy Pomocowych KWP w Szczecinie oraz policjanci z Niemiec. Omówiono bieżące problemy z dziedziny informacji kryminalnej, zasady współpracy międzynarodowej Policji Polskiej i Niemieckiej a także promocji międzynarodowych działań policyjnych.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Regionalnego (EFRR).

 

kom. Mateusz Mićko / WRD KWP w Szczecinie


 

Powrót na górę strony