Aktualności

„Bezpieczni Obywatele Świata Ciszy”

Data publikacji 19.07.2015

Wczoraj w Ogrodzie Różanym w Szczecinie odbyła się impreza integracyjno-edukacyjno-promocyjna w ramach projektu „Bezpieczni Obywatele Świata Ciszy”. Partnerami w projekcie realizowanym w ramach programu Obywatele dla Demokracji (finansowanego z Funduszy EOG oraz ze środków Miasta Szczecin) są Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych i Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie.

Głównym celem wspólnych działań w tym projekcie jest uwrażliwienie policjantów na szczegóolne potrzeby osób głuchych, a także upowszechnienie wiedzy na temat działań Policji wśród osób z wadą słuchu.

Głusi to społeczność charakteryzująca się własnym językiem i kulturą odmienną od słyszących. Dla niesłyszących podstawowym środkiem komunikowania się jest język migowy, a jego odmienność od języka polskiego, rzutuje na dostęp osób Głuchych do informacji (tym bardziej, że odmienność gramatyki polskiego języka migowego od języka polskiego utrudnia porozumiewanie się na piśmie, rozumienie pisanych komunikatów zawierających specjalistyczne słownictwo lub pojęcia abstrakcyjne). Prowadzi to do izolacji społecznej osób niesłyszących i jest powodem marginalizacji tej grupy. Nie wszyscy uświadamiają sobie fakt, że język polski jest językiem obcym dla Głuchych.  Dlatego też ważne jest realizowanie takich przedsięwzięć, które przybliżą społeczności lokalnej problemy tej grupy mieszkańców, ale także pokażą, że można wspólnie z nimi spędzać czas wolny.

Na gościnnej scenie Szczecińskiej Agencji Artystycznej w programie prowadzonym przez Adama Dzieciniaka, aktora Teatru Polskiego w Szczecinie i tłumaczy języka migowego z Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych wystąpili artyści słyszący i uzdolnione artystycznie osoby z wadą słuchu. Była to  okazja do podziwiania gry m.in. zespołu bębniarzy „Samba Para Surdos” z Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych czy migających piosenki i występujących w mimodramach aktorów Teatru-3 OZ PZG, tancerzy z OZ PZG i Akademii Tanga Adriana i Doroty, którzy  nie tylko pokazali swoje umiejętności, ale także zaprosili chętnych do nauki tańca. Niezwykłą atrakcją był jedynego w świecie Głuchego iluzjonisty Zbigniewa Maruszczaka. Na scenie Różanki nie zabrakło także zabaw i konkursów dla dzieci i dorosłych.

Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie pokazali jak należy udzielać pomocy przedmedycznej, zainteresowanym wyjaśnili jak zdać egzamin sprawnościowy do Policji i przypomnieli warunki bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym. Oczywiście wiedza przekazywana przez policjantów przybrała formę zabawy z uczestnikami spotkania.

Instruktorzy i członkowie OZ PZG wystawili rękodzieło artystyczne, poprowadzili warsztaty florystyczne, a także rozgrywki brydża sportowego i szachów dla wszystkich chętnych.

Spotkanie na imprezie  integracyjnej organizowanej pod hasłem „Bezpieczni Obywatele Świata Ciszy” było również okazją do sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa. Zadbali o to nie tylko policjanci z KWP w Szczecinie ale również strażacy. Oddział Ochotniczej Straży Pożarnej GRYF w Szczecinie przeprowadził pokaz udzielania pierwszej pomocy w sytuacji wypadku drogowego na ul. Pawła Jasienicy przy budynku dworca PKP Łękno.

 

Tym wszystkim atrakcjom towarzyszyła wystawa zlokalizowana w Galerii Ogrodu Różanego podsumowująca dwa konkursy: Regionalny Konkurs Plastyczny dla Uczniów z Wadą Słuchu pod nazwą pt. „Policjant moim przyjacielem” oraz Regionalny Konkurs Fotograficzny dla Osób z Wadą Słuchu pod nazwą pt., „Kiedy potrzebujesz pomocy policji”.

Powrót na górę strony