Czy wiesz, że… - Aktualności - Policja Zachodniopomorska

Aktualności

Czy wiesz, że…

Korzystanie z sygnału dźwiękowego jest ściśle określone przepisami?

Kierujący pojazdem może używać sygnału dźwiękowego w razie gdy zachodzi konieczność ostrzeżenia o niebezpieczeństwie.
Ponadto kierujący pojazdem w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami jest obowiązany do używania sygnału dźwiękowego w postaci krótkotrwałych sygnałów dźwiękowych podczas wykonywania manewru wyprzedzania lub omijania poza obszarem zabudowanym.


Zabrania się nadużywania sygnału dźwiękowego, a także używania sygnału dźwiękowego na obszarze zabudowanym, chyba że jest to konieczne w związku z bezpośrednim niebezpieczeństwem. Niedopuszczalne jest używanie klaksonu w celu „wyrażania emocji”, ponaglenia osoby, czy zwrócenia komuś uwagi.


Za używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym lub nadużywanie sygnałów dźwiękowych kierujący może być ukarany mandatem karnym w wysokości 100 złotych!

 

sierż. Tomasz Kapusta RD KWP Szczecin