Nowi policjanci wypowiedzieli słowa Roty - Aktualności - Policja Zachodniopomorska

Aktualności

Nowi policjanci wypowiedzieli słowa Roty

Dzisiaj 110 nowych funkcjonariuszy złożyło przysięgę, służenia Ojczyźnie i społeczeństwu. Szef zachodniopomorskiej Policji nadinsp. Tomasz Trawiński gratulował nowym policjantom i życzył sukcesów w rozpoczętej służbie. To kolejni funkcjonariusze, którzy zasilą szeregi zachodniopomorskiego garnizonu. Wciąż czekamy na następnych. Podczas dzisiejszej uroczystości nastąpiło również wręczenie srebrnej odznaki „Zasłużony Policjant” młodszemu inspektorowi Przemysławowi Domagale Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.

We wrześniu 2020 r. w policyjne szeregi zachodniopomorskiej Policji przyjętych zostało kolejnych 114 funkcjonariuszy: 21 kobiet i 93 mężczyzn, dziś 110 z nich przystąpiło do ślubowania.

Na dziedzińcu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie nowo przyjęci w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie nadinsp. Tomasza Trawińskiego, jego zastępców, Pana Arkadiusza Popioła Zastępcy Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, kadry kierowniczej Policji zachodniopomorskiej oraz przedstawicieli związków zawodowych Policjantów i Pracowników Policji wypowiedzieli słowa roty składając uroczyste ślubowanie.

Szef zachodniopomorskiego garnizonu, w krótkim wystąpieniu pogratulował i podziękował młodym funkcjonariuszom wyboru naszej formacji. Podkreślił też, że służba jaką wybrali kandydaci jest trudna i odpowiedzialna. Podejmowanie jej trudów będzie nie tylko próbą dla nich samych, ale również dla ich rodzin. Zaznaczył również, że daje ona dużo satysfakcji oraz możliwości rozwoju zawodowego.

W trakcie uroczystości nadinsp. Tomasz Trawiński Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie wręczył odznaczenie swojemu zastępcy mł. insp. Przemysławowi Domagale, który na podstawie Decyzji nr 4 z 2020 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego został wyróżniony srebrną odznaką „Zasłużony Policjant”.

W 2020 roku zachodniopomorski garnizon przyjął łącznie 165 funkcjonariuszy, do końca roku planowane są kolejne przyjęcia ( 5 listopada i 30 grudnia ).

Jeżeli zastanawiasz się jaką drogę rozwoju zawodowego wybrać, proponujemy Ci wstąpienie w szeregi naszej ponad 100 tys. formacji. To zawód dla ludzi wyjątkowych, którzy w codziennym życiu przestrzegają zasad moralnych. Wymagający, ale dający dużo satysfakcji i możliwości niesienia pomocy innym ludziom. Decydując się na jeden z najważniejszych kroków w Twoim życiu pomyśl o pracy, która połączy obowiązki służbowe z realizacją Twoich pasji i zainteresowań. Do zaoferowania mamy służbę kryminalną i śledczą, prewencyjną i służbę wspomagającą. Możliwości jest wiele, dlatego rozważ tą alternatywę i wstąp do Polskiej Policji.

Szczegółowe informacje na temat przyjęć do Policji znajdują się poniżej.

informator dla kandydatów

 

zespól prasowy KWP w Szczecinie

 • nowi policjanci
 • policjanci
 • ślubowanie
 • przemówienie komendanta
 • słowa roty
 • poczet sztandarowy
 • poczet sztandarowy
 • ślubowanie policjantów
 • wypowiadane przez policjantów słowa ślubowania
 • policjanci
 • druga grupa ślubujących policjantów
 • słowa roty
 • odznaczenie dla Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie
 • szef zachodniopomorskiego garnizonu wręcza odznaczenie swojemu zastępcy
 • szef zachodniopomorskiego garnizonu gratuluje swojemu zastępcy odznaczenia
 • pamiątkowe zdjęcie
 • wywiad z szefem zachodniopomorskiego garnizonu
 • zaproszeni goście
 • ślubowanie
 • kadra kierownicza
 • odznaczenie zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie
 • przemówienie szefa zachodniopomorskiego garnizonu
 • nowo przyjęci policjanci
 • policjantki