Aktualności

Otwarcie projektu INT 149 pn. „Monitoring akwenów wodnych na terenie Pomorza Zachodniego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego” - konferencja otwierająca

Data publikacji 18.11.2020

W dniach 16 - 17 listopada br. odbyła się wideokonferencja otwierająca projekt INT 149 pod nazwą „Monitoring akwenów wodnych na terenie Pomorza Zachodniego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego”.

To kolejny duży projekt, realizowany w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska i dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na kwotę prawie 397 tysięcy euro. Partnerami Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w realizacji projektu są: Policja Kraju Związkowego Meklemburgii Pomorza Przedniego oraz Akademia Morska w Szczecinie.

Projekt „Monitoring akwenów wodnych na terenie Pomorza zachodniego i Meklemburgii Pomorza Przedniego” to działania ukierunkowane na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wykrywania przestępstw przeciwko środowisku naturalnemu, a przede wszystkim wypracowanie wspólnej metodyki pracy. Ambicją organizatorów jest sformułowanie wniosków, które będą stanowiły impuls do zmiany bądź stworzenia stosownych uregulowań do dalszej współpracy pomiędzy instytucjami, w kompetencji których należy szeroko rozumiana ochrona środowiska. W ramach projektu została już zakupiona nowoczesna łódź patrolowa, wyposażona w nawigację, sonary i radar oraz pojazd terenowy marki Isuzu D-max wraz z przyczepą podłodziową. Ten nowoczesny sprzęt otrzymała Komenda Miejska Policji w Szczecinie.

Zgodnie z danymi Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Polsce, co najmniej 20 gatunków zwierząt, roślin i grzybów ginie każdego dnia. Szacuje się, że w ciągu najbliższych 30 lat tempo to wzrośnie do ponad 100 gatunków dziennie. Na terenie Europy najwyższą tendencję zanikową wykazują gatunki ryb, mięczaków i płazów. Głównym odpowiedzialnym za taki stan rzeczy jest człowiek i jego działalność w środowisku.

Projekt ma na celu przede wszystkim poprawę ochrony zasobów środowiska naturalnego w delcie Odry i Zalewie Szczecińskim. Planuje się osiągnąć ten efekt poprzez wzrost skuteczności funkcjonowania Policji polskiej i niemieckiej w zakresie monitoringu i zapobiegania zanieczyszczaniu oraz zniszczeniom środowiska naturalnego. Zaplanowano przeprowadzenie szeregu wspólnych seminariów i spotkań, pozwalających na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wykrywania przestępstw przeciwko środowisku naturalnemu, a w efekcie wypracowanie wspólnej metodyki pracy.

Zakres organizacji ochrony środowiska po obu stronach granicy jest inny. Dlatego projekt obejmuje skoordynowanie działań prowadzonych po obu stronach granicy, zacieśnienie współpracy, uzupełnienie wiedzy na temat przepisów środowiskowych obu państw, a następnie wypracowanie wspólnej, transgranicznej metodyki pomiarów i dokumentacji miejsc zdarzeń na obszarach wodnych z wykorzystaniem technik teledetekcyjnych i fotogrametrycznych. Ważnym elementem jest również uzupełnienie wyposażenia technicznego, aby zbliżyć do siebie potencjały Policji po obu stronach granicy. Nowoczesne łodzie z nawigacją, sonarami i radarami, noktowizory oraz pojazdy umożliwią intensyfikację działań monitoringowych w zakresie ochrony środowiska.

Agenda dwudniowego spotkania on-line objęła zagadnienia teoretyczne i praktyczne, które będą podstawą do wypracowania jednakowych, transparentnych procedur działania służb.

Spotkanie rozpoczął nadinsp. Tomasz Trawiński Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie. W gronie prelegentów znaleźli się także jego zastępcy – insp. dr Piotr Ostrowski i dr Marek Jasztal. Kilkudziesięciu uczestników konferencji wysłuchało wykłady niemieckich partnerów: z Urzędu Policji Ochrony Wody Meklemburgii – Pomorza Przedniego, Urzędu Parku Narodowego Pomorza Zachodniego, Państwowego Urzędu do spraw Rolnictwa, Bezpieczeństwa Żywności i Rybołówstwa, Państwowego Urzędu Ochrony Środowiska, Ochrony Przyrody i Geologii oraz z Wyższej Szkoły Zawodowej Administracji Publicznej, Policji i Wymiaru Sprawiedliwości Meklemburgii – Pomorza Przedniego. Wystąpili także specjaliści z zakresu zagadnień związanych z bezpieczeństwem akwenów między innymi z takich instytucji jak Akademia Morska w Szczecinie, Urząd Żeglugi Śródlądowej, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 2 w Szczecinie, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, a także Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej. Czynny udział w prelekcjach wzięli także przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

 

Powrót na górę strony