Chronimy przed COVIDEM - Aktualności - Policja Zachodniopomorska

Aktualności

Chronimy przed COVIDEM

Data publikacji 02.12.2020

Od czerwca 2020 r. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie realizuje projekt pod nazwą „Chronimy przed Covidem”. Projekt realizowany jest w ramach funduszu „Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania” - Fundusz Małych Projektów Komunikacja-Integracja-Współpraca, współfinansowanego z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska.

Głównym celem podjętych działań jest ograniczenie następstw pandemii poprzez utrzymanie i rozwój współpracy transgranicznej Policji zachodniopomorskiej oraz Policji Meklemburgii – Pomorza Przedniego, a także opracowanie transgranicznych działań informacyjnych i prewencyjnych, zmierzających do zwalczania koronawirusa. Jednym z elementów projektu jest film informacyjny, który Państwu prezentujemy. Przypominamy również, że zgodnie z ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID – 19, nieprzestrzeganie zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych i ludzi podlega karze grzywny do wysokości 1000 zł. Noszenie masek ochronnych w przestrzeniach publicznych zimniejsza ryzyko zakażenia wirusem SARS- CoV-2.

 

”Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)” NABÓR SPECJALNY – COVID-19 Projekt pod tytułem: „Chronimy przed Covidem” w ramach projektu „Walka z pandemią COVID-19i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania” – „Fundusz Małych Projektów Komunikacja-Integracja-Współpraca” współfinansowanego z Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska


 

Opis filmu: film instruktażowy

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 22.12 MB)