Aktualności

„Monitoring akwenów wodnych na terenie Pomorza Zachodniego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego”

Data publikacji 17.03.2021

W dniu 16 marca br. odbyła się konferencja dotycząca projektu, realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska i dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt „Monitoring akwenów wodnych na terenie Pomorza Zachodniego i Meklemburgii Pomorza Przedniego” to działania ukierunkowane na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wykrywania przestępstw przeciwko środowisku naturalnemu, a przede wszystkim wypracowanie wspólnej metodyki pracy. Ambicją organizatorów jest sformułowanie wniosków, które będą stanowiły impuls do zmiany bądź stworzenia stosownych uregulowań do dalszej współpracy pomiędzy instytucjami, w kompetencji których należy szeroko rozumiana ochrona środowiska.

W konferencji on-line uczestniczyli policjanci z komend powiatowych i miejskich naszego województwa oraz niemieccy policjanci.

W trakcie omówione zostały praktyczne możliwości wsparcia obszaru żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej i ich wpływ na bioróżnorodność fauny i flory. Omówiono stan w jakim stanie obecnie znajduje się ekosystem obszarów będących w naszym zainteresowaniu i przedstawiono wyniki badań.

Każda ze stron omówiła zakres swoich kompetencji w przypadku w pojawienia się różnego rodzaju zagrożeń i przedstawiono możliwości podjęcia działań.

 

ZP KWP/MR

 

  • logo konferencji
Powrót na górę strony