Aktualności

Polsko-niemieckice działania w zakresie ochrony środowiska naturalnego

Data publikacji 30.06.2021

Pomorze Zachodnie oraz Meklemburgia-Pomorze Przednie to obszar bogaty i unikalny w zakresie dziedzictwa przyrodniczego, posiada bardzo duży potencjał turystyki wodnej. Znajdują się tu obszary Natura 2000, parki narodowe, rezerwaty przyrody, ponad 2000 jezior. Jest to również obszar, który zaopatruje w wodę pitną aglomerację miejską Szczecina, Rostock i Schwerin.

W związku z dużą wartością przyrodniczą tego obszaru, zasługuje on na szczególną ochronę środowiska naturalnego, celem zachowania bioróżnorodności. Zasoby wodne oraz fauna i flora akwenów wodnych nie znają granic, dlatego konieczne jest współdziałanie Policji po obu stronach granicy, aby wzrosła skuteczność i szybkość podejmowanych działań monitoringowych i zwalczania wykroczeń przeciwko środowisku (m.in. kłusownictwa, składowania odpadów, odprowadzania substancji szkodliwych do wód). Obecna działalność Policji jest ograniczona ze względu na niedostatki wyposażenia technicznego i brak skoordynowania działań podejmowanych przez podmioty po obu stronach granicy.

Wdrożenie projektu pn.” Monitoring akwenów wodnych na terenie Pomorza zachodniego i Meklemburgi Pomorza Przedniego”, umowa o dofinasowanie projektu nr INT 149 Programu Współpracy INTERREG VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/ Polska w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( EFRR) pozwala na realizację angażującą partnerów polskich oraz niemieckiego, co umożliwi wypracowanie wspólnej metodyki pomiarów i dokumentacji miejsc zdarzeń zagrażających środowisku na obszarach wodnych z wykorzystaniem technik teledetekcyjnych i fotogrametrycznych. Obszar tematyczny projektu obejmuje ochronę i monitoring transgranicznych zasobów środowiska wodnego celem zachowania bioróżnorodności. Obszar geograficzny obejmuje Pomorze Zachodnie oraz Meklemburgię-Pomorze Przednie.

W związku z tym projekt zapoczątkował prowadzenie wspólnych, skoordynowanych polsko-niemieckich działań w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Pozwala to na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, co z kolei ma istotny wpływ na wzrost skuteczności pracy Policji w zakresie monitoringu i zapobiegania zanieczyszczeniu (np. wycieki oleju napędowego lub innych substancji ze statków i łodzi, składowanie odpadów) i zniszczeniom środowiska naturalnego (kłusownictwo ryb).

 

Ewa Maślana – Koordynator ZWP KWP w Szczecinie

Projekt pn. „Monitoring akwenów wodnych na terenie Pomorza zachodniego i Meklemburgii Pomorza Przedniego / Überwachung des Gewässer auf dem Westpommern und Mecklenburg Vorpommern Gebiete”. Umowa o dofinansowanie projektu nr INT 149 ”. Projekt realizowany w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna, dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

  • policjant na łódce w czasie działań na wodzie
Powrót na górę strony