Aktualności

„Pol’and’Rock” Festival ze wsparciem logistycznym w ramach projektu "Zintegrowane stanowiska zarządzania i informowania o ryzyku w sytuacji kryzysowej"

Data publikacji 16.09.2021

Tegoroczny „Pol’and’Rock” Festival, który odbył się na lotnisku Makowice – Płoty, w dniach 29 - 31 lipca przeszedł już do historii. Bezpieczeństwo podczas tego wydarzenia było priorytetem, niemniej jednak kwestie związane z bezpieczeństwem są cały czas aktualne. Wsparcie w tym zakresie policjanci otrzymali w ramach projektu - „Zintegrowane stanowiska zarządzania i informowania o ryzyku w sytuacji kryzysowej”

Jest to projekt dofinansowany ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który ma na celu zwiększenie efektywności działań w casie zarządzania kryzysowego.
Zachodniopomorscy policjanci w codziennej służbie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców już korzystają  z nowoczesnego sprzętu oraz rozwiązań technicznych, które mają na celu zwiększenie efektywności realizacji zadań służbowych. W tym wypadku zadań związanych z zarządzeniem kryzysowym, w przypadku zaistnienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, czy sabotażowym.


Tak też było podczas tegorocznego „Pol’and’Rock” Festivalu  Zachodniopomorscy policjanci, wspierani przez funkcjonariuszy z Komendy Głównej Policji i z innych województw, dbali o bezpieczny przebieg tego wydarzenia. Wspólnie z innymi służbami i podmiotami pozapolicyjnymi  wypracowali optymalne rozwiązania, które miały służyć odpowiedniemu zabezpieczeniu imprezy i niedopuszczeniu do powstania sytuacji kryzysowej.
Dodajmy, iż w ramach opisywanego projektu zakupiono już specjalistyczne pojazdy służbowe z wyposażeniem, które wykorzystywane są w sytuacjach związanych ze zwiększeniem i poprawą zdolności sił policyjnych zaangażowanych w działania, zespołów negocjatorów czy nieetatowej grupy rozpoznania minersko pirotechnicznego.


Jednym z nich jest Mobilne Centrum Analizy Substancji Chemicznych będące na wyposażeniu Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Szczecinie. Wykorzystywane jest przez policjantów Sekcji Minersko – Pirotechnicznej w przypadkach uzyskania przez zachodniopomorską Policję informacji o podłożeniu urządzeń wybuchowych, bądź ujawnieniu przedmiotów zawierających substancje, które mogą okazać się niebezpieczne dla życia i zdrowia.
Policjanci SM-P w toku codziennej służby wykorzystują analizator Gemini do analizy nieznanych substancji. Wynik przedmiotowej analizy pomaga im w znacząco krótszym niż do tej pory dostosować właściwą taktykę i zastosować odpowiedni sprzęt do skutecznego i bezpiecznego działania zarówno dla nich, jak i osób postronnych. W konsekwencji owocuje to skróceniem czasu ekspozycji podejrzanego przedmiotu w miejscu publicznym i możliwość szybszego wyizolowania go do warunków kontrolowanych.  
Sam pojazd, wyposażony w dynamiczny silnik, znacząco skrócił czas podjęcia działań od czasu uzyskania informacji o wystąpieniu zagrożenia.


Drugi pojazd będący wspomagającym pojazdem dowodzenia posiada specjalistyczne wyposażenie techniczne, między innymi: system monitoringu, namiot pneumatyczny, systemy teletechniczne, kamery termowizyjne czy system nagłaśniania zewnętrznego. Samochód ten był wykorzystywany przy Posterunku Polowym Policji w Płotach oraz Punkcie Informacyjno – Profilaktyczny bezpośrednio przy festiwalu.
Na dzień przed oficjalnym rozpoczęciem festiwalu służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo przeprowadziły sprawdzenie procedur reagowania w sytuacji zaistniałego wypadku drogowego i wykrycia pakunku z niebezpiecznymi materiałami przy użyciu sprzętu i środków transportu zakupionych w ramach projektu.
W działaniach brał udział Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Szczecinie, który zaprezentował wykorzystanie analizatora Mobilnego Centrum Analizy Substancji Chemicznych.  Jego użycie pozwoliło w sprawny sposób rozpoznać podejrzany pakunek. Szybko okazało się, że w paczce nie ma substancji niebezpiecznej, co w konsekwencji przyczyniło się do szybszego „zwolnienia” służb zaangażowanych do izolacji zagrożonego terenu i powrót do pierwotnie przydzielonych działań na rzecz zabezpieczenia bezpieczeństwa imprezy.
Ćwiczenie to było zatem dobrą okazją do sprawdzenia istniejących procedur z wykorzystaniem otrzymanego w ramach projektu  sprzętu.


Reasumując, wspomniany projekt oraz zakupiony w jego ramach sprzęt, przyczynia się  sprawniejszego i efektywniejszego działania Policji, co wymiernie potwierdziło się podczas tak dużej imprezy jaką był „Pol’and’Rock” Festival.
Dużą zaletą przedmiotowego projektu jest jego mobilność oraz stworzenie centrum monitoringu i analiz oraz dowodzenia służbami w rejonach bezpośrednich zagrożeń wynikłych na skutek zdarzeń o różnym charakterze   w tym i terrorystycznym.

 

ZP KWP/AG

 

Powrót na górę strony