Aktualności

Współpraca Policji Niemieckiej i Polskiej w sytuacji kryzysowej z wykorzystaniem zintegrowanych stanowisk zarządzania kryzysowego i informowania o ryzyku w sytuacji kryzysowej - omówienie wspólnego transgranicznego ćwiczenia

Data publikacji 25.01.2022

W sali konferencyjnej KWP w Szczecinie odbyło się spotkanie zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu pn. „Zintegrowane stanowiska Zarządzania i informowania o ryzyku w sytuacji kryzysowej”. W spotkaniu uczestniczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Ryszard Gan oraz dr Marek Jasztal - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.

Przypomnijmy celem tego projektu jest zwiększenie efektywności działań Policji w przypadku  zaistnienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym w województwie zachodniopomorskim i lubuskim.

W wyniku projektu partnerzy otrzymali niektóre pojazdy specjalistyczne, które łącznie stworzą zintegrowane stanowiska zarządzania i informowania o ryzyku
w sytuacji kryzysowej.

Projekt umożliwi  także prowadzenie i koordynowanie działań  wielu służb mających na celu zapobieganie i zwalczanie zagrożeń oraz zapewnienie odpowiedniej komunikacji między podmiotami na wszystkich szczeblach zarządzania kryzysowego i tym samym  zapewnienie odpowiednich warunków technicznych.

 

Podczas  spotkania odczytano i zatwierdzono protokół z ostatnich ustaleń. Kierownik projektu pani Ewa Maślana przedstawiła bieżący stan realizacji przedsięwzięcia. Naczelnik Wydziału Transportu KWP w Szczecinie pan Robert Makowski omówił postępy w zakresie wniosków o udzielenie postępowania przetargowego na zakup planowanych w projekcie pojazdów.

Naczelnik Sztabu Policji KWP w Szczecinie mł. insp. Artur Świerbiołek przedstawił scenariusz ćwiczenia pn: " Współpraca Policji Niemieckiej i Polskiej w sytuacji kryzysowej z wykorzystaniem zintegrowanych stanowisk zarządzania kryzysowego i informowania o ryzyku w sytuacji związanej z pościgiem transgranicznym".

Omawiane zdanie zostanie przeprowadzone  w przyszłym roku. Będzie  to szkolenie praktyczne z udziałem wszystkich służb zaangażowanych w zarządzanie kryzysowe oraz z wykorzystaniem zakupionego sprzętu, co przyczyni się do skrócenia czasu reakcji.

Powrót na górę strony