Aktualności

Trwa cykl szkoleń "Zagrożenia i bezpieczeństwo małoletnich w cyberprzestrzeni" - wykłady dla policjantów zajmujących się profilaktyką

Data publikacji 12.04.2022

W poniedziałek 11 kwietnia 2022 r. rozpoczął się pierwszy cykl spotkań dla policjantów pionu prewencji o istniejących zagrożeniach i bezpieczeństwie małoletnich w cyberprzestrzeni. Młodzi bezpieczni na "cyfrowym placu zabaw" - to projekt współfinansowany z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego pn. " POWER ON - podniesienie kompetencji Policji w zakresie wsparcia ofiar przestępstw". Równolegle szkolenia dla osób zajmujących się w Policji zachodniopomorskiej profilaktyką oraz edukacją w obszarze bezpieczeństwa jak i doposażenie uczestników szkoleń w materiały informacyjno-edukacyjne, niezbędne są do wspierania ich pracy profilaktycznej na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom w Internecie.

W pierwszym etapie szkoleni są policjanci zajmujący się profilaktyką ,gdyż  to oni  jako pierwsi  mają kontakt  z najmłodszymi, którym przekazują wiedzę na temat bezpiecznych zachowań w różnych sferach życia ,w tym też w cyberprzestrzeni.  
Mundurowi poszerzyli swoją wiedzę o współczesnych zagrożeniach w cyberprzestrzeń. Zagadnienie to omówił Naczelnik Wydziału do Walki  z cyberprzestępczością KWP w Szczecinie - mł. insp. Arkadiusz Kozak.

Podinsp Renata Miecznikowska z KWP w Szczecinie -  w swoim wystąpieniu zwróciła szczególną uwagę na zjawiska phishingu, spoofingu, stalkingu oraz zagrożeniach młodego pokolenia takich jak grooming, hejt, pedofillia  czy też manipulacji internetowej.
Istotne było także omówienie działania komunikatorów internetowych i sposobów wykorzystania internetu i mediów we kontekście promowania bezpieczeństwa.

Przedstawiciele Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie przedstawili jak ciekawie mówić o internecie i wirtualnych zagrożeniach wśród dzieci i młodzieży. Jest to szczególnie istotne dla policjantów, którzy na co dzień pracują z małoletnimi.

W efekcie realizacji  tego szkolenia jego uczestnicy, tj. funkcjonariusze zajmujący się profilaktyką  przeprowadzą szkolenia dla dzieci i młodzieży z wybranych szkół. Celem tego poddziałania jest zatem  upowszechnienie wiedzy wśród dzieci i młodzieży w zakresie różnych zagrożeń, ze wskazaniem sposobów ich unikania oraz ukierunkowanie na wykorzystanie przewidzianych prawem środków zaradczych, w tym postępowania przy zgłaszaniu przestępstwa.


Przypomnijmy, szkolenie to realizowane jest w ramach projektu Zachodniopomorskiej Policji pn. Młodzi bezpieczni na "cyfrowym placu zabaw", będącego częścią projektu współfinansowanego z  Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego pn. " POWER ON - podniesienie kompetencji Policji w zakresie wsparcia ofiar przestępstw".

https://pomorska.policja.gov.pl/pom/komenda/fundusze-pomocowe/fundusz-bezpieczenstwa/power-on/110091,POWER-ON-podniesienie-kompetencji-Policji-w-zakresie-wsparcia-ofiar-przestepstw.html


Kolejny cykl szkoleń odbędzie się pod koniec miesiąca. Tym razem odbiorcami będą dzielnicowi z województwa zachodniopomorskiego.

 

Wydział Prewencji KWP w Szczecinie/kom. Anna Gembala

 

Powrót na górę strony