Aktualności

Podsumowanie policyjnego zabezpieczenia 28. Pol’and’Rock Festival

Data publikacji 08.08.2022

Tegoroczny „Pol’and’Rock” Festival odbył się na lotnisku Czaplinek – Broczyno. Kwestie organizacyjne związane z zapewnieniem bezpieczeństwa tak dużego wydarzenia były priorytetem i wiązały się z ogromnym zaangażowaniem Policji.

Zachodniopomorscy policjanci, wspierani przez funkcjonariuszy z innych województw, dbali o bezpieczny przebieg tego wydarzenia. Od momentu ogłoszenia decyzji o lokalizacji festiwalu współdziałaliśmy z innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, w tym z Państwową Strażą Pożarną, Żandarmerią Wojskową, Strażą Ochrony Kolei, Inspekcją Transportu Drogowego, Państwową Inspekcją Sanitarną, WOPR, Krajową Administracją Skarbową, Strażą Leśną i lokalnym samorządem. Wypracowano optymalne rozwiązania mające służyć odpowiedniemu zabezpieczeniu imprezy w formie operacji policyjnej, która w dniach od 2 do 7 sierpnia br. zaangażowała wszystkie piony – prewencji, służby kryminalnej oraz logistycznej.

W trosce o zapewnienie możliwości bezpośredniego kontaktu w trakcie festiwalu z Policją uruchomiony został Posterunek Polowy Policji w Czaplinku. W sprawdzaniu okolicy policjantom pomagał śmigłowiec z KWP w Szczecinie, a także drony.

Ważnym obszarem objętym policyjnym nadzorem było bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ponieważ uczestnicy festiwalu dojeżdżali na teren imprezy własnymi pojazdami, transportem zbiorowym, a także pieszo. Funkcjonariusze ruchu drogowego kierowali ruchem i przeprowadzali kontrole pojazdów. Kluczowe były dni poprzedzające festiwal i dzień po jego zakończeniu, kiedy natężenie ruchu było największe. Kontrole trzeźwości pozwoliły na uniemożliwienie dalszej jazdy i stwarzania zagrożenia innym na drodze 2 kierującym w stanie nietrzeźwości.

W ramach operacji, ze względu na specyfikę okolic pięknego Czaplinka pełną akwenów i terenów leśnych, skierowaliśmy tam więcej patroli wodnych, policjantów na koniach oraz quadach. Służba była pełniona międzyinnymi na  skuterach wodnych, które zostały  zakupione ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Na dzień przed oficjalnym rozpoczęciem festiwalu służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo przeprowadziły sprawdzenie procedur reagowania w sytuacji zagrożenia terrorystycznego - wykrycia pakunku z niebezpiecznymi materiałami. W działaniach brał udział się Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Szczecinie.

W trakcie trwającej 6 dni operacji, nasi funkcjonariusze 24 godziny na dobę dbali o bezpieczeństwo w rejonie festiwalu oraz w najbliższej okolicy. W tym okresie odnotowaliśmy 54 przestępstwa i zatrzymaliśmy 57 osób (głównie za posiadanie środków odurzających i naruszenie zakazu lotów). W omawianych dniach, w rejonie objętym działaniami doszło do jednego wypadku drogowego (potrącenie pieszej).

Ponadto w omawianym okresie wstawiliśmy 87 mandatów karnych za popełnione wykroczenia.

Na zakończenie działań dowódca operacji insp. Ryszard Gan - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie podziękował wszystkim policjantom w nią zaangażowanym. Zachodniopomorskich funkcjonariuszy wspierali mundurowi z terenu kraju, w tym z oddziałów prewencji z Radomia, Płocka, Poznania, Krakowa, Bydgoszczy, Gorzowa Wlkp., i Łodzi, a także policjanci ruchu drogowego z Bydgoszczy, Gorzowa Wielkopolskiego, Poznania, Łodzi, Wrocławia. Pomagali nam policjanci wraz z końmi z Komendy Stołecznej Policji, KWP w Katowicach, Łodzi i Poznania, kryminalni oraz pododdziały kontrterrorystyczne z innych województw, na czele z Centralnym Pododdziałem Kontrterrorystycznym Policji „BOA”.

Nasze działania, jak zwykle przy tego rodzaju skali, były wspierane przez funkcjonariuszy innych służb i straży.

 

Tekst/foto/video: Zespół prasowy KWP w Szczecinie

 • odprawa
 • centrum dowodzenia
 • centrum dowodzenia
 • policyjne patrole
 • współdziałanie służb
 • patrol
 • policyjni motocykliści
 • policyjne patrole konne na zabezpieczeniu
 • policyjne patrole konne
 • policjanci na koniach patrolują tereny leśne
 • policyjne patrole konne z Polski
 • patrole na dworcu
 • komunikacja ze sztabem
 • patrolowanie dworca PKP
 • policjanci z drogówki dbają o płynny dojazd
 • policjanci z drogówki kierują ruchem
 • policjanci z drogówki kierują ruchem
 • służba w dzień i w nocy
 • lądowanie policyjnego śmigłowca
 • policyjny Sokół
 • zdjęcia z policyjnego śmigłowca
 • zdjęcia z policyjnego śmigłowca
 • współdziałanie służb
 • policyjna łódź
 • policyjni wodniacy
 • przewodnik z psem służbowym
 • przewodnik z psem służbowym
 • Samodzielny pododdział kontrterrorystyczny Policji
 • Samodzielny pododdział kontrterrorystyczny Policji
 • funkcjonariusze samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji
 • policjant OPP podczas zabezpieczenia płynności ruchu na drodze
 • policjanci kierują ruchem kołowym
 • policjanci dbają o bezpieczeństwo pieszych
 • polcjanci z Wydziału Ruchu Drogowego kierują ruchem
 • patrole WRD na drogach wyjazdowych
Powrót na górę strony