Aktualności

Podsumowanie projektu INT 149 pn. „Monitoring akwenów na terenie Pomorza Zachodniego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego” - konferencja zamykająca

Data publikacji 17.12.2022

W dniu 16 grudnia 2022 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt INT 149 pod nazwą „Monitoring akwenów na terenie Pomorza Zachodniego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego”. Był to kolejny duży projekt, realizowany w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska i dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na kwotę prawie 397 tysięcy euro. Partnerami Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w realizacji projektu byli: Policja Kraju Związkowego Meklemburgii Pomorza Przedniego oraz Politechnika Morska w Szczecinie. Przyszedł czas na podsumowanie realizacji tego przedsięwzięcia.

Spotkanie rozpoczął insp. Ryszard Gan I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie. W gronie prelegentów znalazł się także jego zastępca – dr Marek Jasztal, który omówił zarządzanie ryzykiem na akwenach na podstawie doświadczeń z akcji ODRA. Komendant Miejski Policji w Szczecinie insp. Piotr Makuch przedstawił aspekty prawne działań prewencyjnych realizowanych przez Policję na akwenach.
Uczestnicy konferencji wysłuchali podsumowania i rozważania  niemieckich partnerów: z Urzędu Policji Ochrony Wody Meklemburgii – Pomorza Przedniego: Pana Ralfa Wunscha -Głównego Inspektora Policji.
Wystąpili także specjaliści z zakresu zagadnień związanych z bezpieczeństwem akwenów między innymi z takich instytucji jak Politechnika Morska w Szczecinie, : Pan dr. inż. Grzegorz Stępień – Prorektor Politechniki oraz Pani mgr. Inż. Marta Onichowska- Kierownik Centrum RIS Urzędu Żeglugi śródlądowej w Szczecinie.
Pani Danuta Łukasiewicz z Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie omówiła finansowanie ochrony środowiska na Pomorzu Zachodnim ze środków własnych a Pan Jacek Kleczaj -Prezes Zarządu Szczecińskiego WOPR podkreślił  jak ważne jest bezpieczeństwo na akwenach.
Przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie Pani mgr Ewa Maślana- Koordynator Zespołu Funduszy Pomocowych wraz z mł.asp. Przemysławem Nowakiem oraz insp. Grzegorzem Sudakowem Naczelnikiem Wydziału Komunikacji Społecznej- omówili realizację tego projektu przez zachodniopomorskich policjantów oraz jego prezentację w mediach.


Przypomnijmy:


Projekt „Monitoring akwenów  na terenie Pomorza zachodniego i Meklemburgii Pomorza Przedniego” to działania ukierunkowane na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wykrywania przestępstw przeciwko środowisku naturalnemu, a przede wszystkim wypracowanie wspólnej metodyki pracy.
Ambicją organizatorów było sformułowanie wniosków, które stanowiły impuls do zmiany bądź stworzenia stosownych uregulowań do dalszej współpracy pomiędzy instytucjami, w kompetencji których należy szeroko rozumiana ochrona środowiska. W ramach projektu została zakupiona nowoczesna łódź patrolowa, wyposażona w nawigację, sonary i radar oraz pojazd terenowy marki Isuzu D-max wraz z przyczepą podłodziową. Ten nowoczesny sprzęt otrzymała Komenda Miejska Policji w Szczecinie.
Projekt miał zatem na celu przede wszystkim poprawę ochrony zasobów środowiska naturalnego w delcie Odry i Zalewie Szczecińskim. Istotny jest wzrost skuteczności funkcjonowania Policji polskiej i niemieckiej w zakresie monitoringu i zapobiegania zanieczyszczaniu oraz zniszczeniom środowiska naturalnego.
W ramach projektu przeprowadzono szereg wspólnych seminariów i spotkań, pozwalających na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wykrywania przestępstw przeciwko środowisku naturalnemu, a w efekcie wypracowano wspólną metodykę pracy.
Zakres organizacji ochrony środowiska po obu stronach granicy jest inny. Dlatego projekt obejmował skoordynowanie działań prowadzonych po obu stronach granicy, zacieśnienie współpracy, uzupełnienie wiedzy na temat przepisów środowiskowych obu państw, a następnie wypracowano wspólną, transgraniczną metodykę pomiarów i dokumentacji miejsc zdarzeń na obszarach wodnych z wykorzystaniem technik teledetekcyjnych i fotogrametrycznych.
Ważnym elementem było również uzupełnienie wyposażenia technicznego, aby zbliżyć do siebie potencjały Policji po obu stronach granicy. Nowoczesne łodzie z nawigacją, sonarami i radarami, noktowizory oraz pojazdy umożliwiąją intensyfikację działań monitoringowych w zakresie ochrony środowiska.

Zespół prasowy KWP w Szczecinie/ZKS KMP w Szczecinie

komunikaty o tym projekcie

Projekt nr INT 149

 

 


 

 

Powrót na górę strony