Aktualności

Podsumowanie pracy zachodniopomorskich policjantów w roku 2022

Data publikacji 26.01.2023

W dniu 18 stycznia br. odbyła się narada służbowa, podczas której szef zachodniopomorskich policjantów nadinsp. Tomasz Trawiński omówił pracę garnizonu w 2022 roku.

W odprawie uczestniczył Pan Zbigniew Bogucki – Wojewoda Zachodniopomorski, Pani prokurator Małgorzata Zapolnik - Naczelnik Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Szczecinie Prokuratury Krajowej, Pan Remigiusz Dobrowolski – Prokurator Okręgowy w Szczecinie, naczelnicy CBŚP, CBZC i BSWP w Szczecinie oraz komendanci komend miejskich i powiatowych policji, kadra kierownicza KWP w Szczecinie, a także przewodniczący związków zawodowych policjantów i pracowników Policji. Gościliśmy także komendantów i szefów służb oraz instytucji, z którymi na co dzień współdziałamy na rzecz bezpieczeństwa w regionie.

Średnio każdego dnia w roku 2022: przeprowadziliśmy 1128 interwencji (w sumie to 411 618 w roku), zatrzymywaliśmy 20 sprawców na gorącym uczynku (w sumie 7 420), ujawnialiśmy 963 wykroczenia (w sumie to 351 531 zdarzeń), zatrzymywaliśmy 19 osób poszukiwanych (w sumie 6 900) oraz przeprowadzaliśmy 489 wywiady/ustalenia (co w skali roku daje liczbę 178 556 takich czynności). To oczywiście tylko pewien wycinek z katalogu policyjnych czynności.

W Zachodniopomorskiem w roku 2022 policjanci wszczęli ogółem 35 102 postępowań przygotowawczych w związku z popełnionymi przestępstwami, w toku których stwierdzonych zostało 36 896 przestępstw (o 8,6% mniej niż w roku 2021). Wykrywalność wyniosła 71,6%.

Jeśli chodzi o przestępstwa określane jako te najbardziej uciążliwe społecznie (kradzież mienia, kradzież z włamaniem, kradzież pojazdu, rozbój, bójka i pobicie, uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie mienia) to w tej kategorii odnotowaliśmy spadek przestępstw stwierdzonych o 3%.

Podsumowanie roku 2022 na drogach naszego regionu przynosi dobrą informację - liczba wypadków, w porównaniu z rokiem 2021, zmalała o 5,6%. W ich wyniku rannych zostało także mniej osób, a co najważniejsze mniej było ofiar śmiertelnych.

Patrząc kilka lat wstecz – w roku 2018 na zachodniopomorskich drogach zginęło aż 129 osób. Sukcesywnie stan bezpieczeństwa się poprawia, ubiegły rok to o 54 ofiar mniej w porównaniu do przywołanego 2018. Liczba wypadków drogowych spadła o blisko 30% na przestrzeni ostatnich sześciu lat.

Dane związane z ujawnianiem kierujących pod wpływem alkoholu niestety optymizmem nie napawają. W wyniku przeprowadzonych kontroli (było ich aż 603 499) policjanci zatrzymali 5 054 kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu, to o 427 więcej niż w roku 2021.

 

Rok 2021

Rok 2022

wypadki

947

894

zabici

95

75

ranni

1094

1006

Kierujący pod wpływem alkoholu

4627

5 054

Omawiając miniony rok warto podkreślić, że kolejny raz zostaliśmy postawieni przed nowymi wyzwaniami. Mowa o działaniach pomocowych na rzecz obywateli Ukrainy uciekających z terenów objętych wojną oraz konieczność delegowania naszych policjantów w rejony przygraniczne na wschodzie Polski, celem wsparcia innych służb. Dużego zaangażowania wymagały także działania kryzysowe w związku z katastrofą ekologiczną na Odrze.

Rok 2022 to również zabezpieczenie jednych z większych imprez masowych w kraju – 28. Pol’and’Rock Festival, czy też Sunrise Festival 2022, które przebiegły bardzo bezpiecznie.

W sferze realizowanych przez zachodniopomorską Policję inwestycji w minionym roku kontynuowano lub rozpoczęto nowe przedsięwzięcia związane z modernizacją naszych obiektów. Z tych najważniejszych - oddano do użytku nowe siedziby posterunków Policji (w Moryniu, Trzcińsku Zdroju, Węgorzynie i Gościnie) oraz budynki koszarowe dla policjantów OPP w Mielnie. Kontynuowane są inwestycje związane z nową siedzibą KPP Pyrzyce i budynku szkoleniowego KWP w Szczecinie. Rozpoczęto procedurę związaną z budową obiektu dla regionalnego oddziału Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Szczecinie.

W przemówieniach podsumowujących spotkanie wybrzmiały podziękowania dla wszystkich policjantów i pracowników naszego garnizonu za ich profesjonalną i pełną zaangażowania pracę w minionym roku.

 

Odprawy roczne w innych komendach:

 

 

 

 

Zespół prasowy KWP w Szczecinie/AŚ

Powrót na górę strony