Aktualności

Podsumowanie działalności Klubu HDK przy OPP w Szczecinie

Data publikacji 16.03.2023

Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Oddziale Prewencji Policji w Szczecinie zorganizował spotkanie podsumowujące działalność Klubu. Podczas uroczystości zostały przyznane odznaczenia i wyróżnienia.

15 marca br. odbyło się spotkanie krwiodawców podsumowujące działalność Klubu HDK PCK przy OPP w Szczecinie. Wydarzenie miało miejsce w Technoparku Pomerania przy ul. Cyfrowej w Szczecinie. W uroczystości wzięli udział Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Ryszard Gan, Komendant Miejski Policji w Szczecinie insp. Piotr Makuch, Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie mł.insp. Artur Świerbiołek, Prezes Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK Grzegorz Szymański, Zastępca Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie Anna Lipińska oraz Przewodniczący NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego kolega Marian Boguszyński.

Klub HDK PCK przy Oddziale Prewencji Policji w Szczecinie istnieje już 49 lata, skupia 60 policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie, Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie oraz Komend Powiatowych Policji. Na swoim koncie członkowie i sympatycy Klubu zgromadzili już ponad 2000 litrów krwi, określanej często mianem "bezcennego leku". Celem działalności Klubu jest zrzeszanie krwiodawców, organizowanie akcji poboru krwi oraz propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.
Podczas uroczystości przedstawiono sprawozdanie z działalności Klubu za 2022 rok. Równie ważnym punktem spotkania było wręczenie odznaczeń i wyróżnień. 

Odznakę Honorowy Dawca Krwi Zasłużony Dla Zdrowia Narodu otrzymali Tomasz Podgórski z Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Szczecinie oraz Konrad Wołoszyn z KMP w Szczecinie.  Odznakę nadaje się krwiodawcy, który  oddał co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

Medal Pamięci Polskiego Czynu Zbrojnego – 100 – lecia Bitwy Warszawskiej 1920 roku - Cudu nad Wisłą otrzymał Zbigniew Wegner – Prezes Klubu HDK PCK przy OPP w Szczecinie. Medal przyznany został na wniosek Sekcji Straży Granicznej w Krajowej Radzie Honorowego Krwiodawstwa przy Zarządzie Głównym Polskiego Czerwonego Krzyża za działalność na rzecz społeczeństwa i kraju ojczystego. 

Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi otrzymali:
I stopnia – Łukasz Langa z KPP w Policach
II stopnia – Krystian Gnoiński z KMP Szczecinie 
III stopnia – Wojciech Borecki  z OPP w Szczecinie. 

Odznakę ZHDK I stopnia otrzymuje krwiodawca - mężczyzna, który oddał 18 litrów pełnej krwi, kobieta - 15 litrów. Odznakę ZHDK II stopnia otrzymuje krwiodawca - mężczyzna, który oddał 12 litrów pełnej krwi, kobieta - 10 litrów. Odznakę ZHDK III stopnia otrzymuje krwiodawca - mężczyzna, który oddał 6 litrów pełnej krwi, kobieta - 5 litrów.  
Szczególne podziękowania za działalność na rzecz Klubu HDK PCK przy OPP w Szczecinie w zakresie promowania postaw humanitarnych oraz idei krwiodawstwa otrzymali funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie: Izabela Dworska, Wojciech Sproński, Emil Janiszewski oraz Rafał Wakuluk. 

Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Ryszard Gan pogratulował wyróżnionym członkom Klubu oraz podziękował za ich zaangażowanie i ofiarność w niesienie pomocy potrzebującym. 
Na zakończenie uroczystości Anna Lipińska Zastępca Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie oraz Grzegorz Szymański Prezes Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK złożyli podziękowania dla Klubu HDK PCK przy OPP w Szczecinie.


podinsp. Ryszard Kurzyński

  • Podczas uroczystości zostały przyznane odznaczenia i wyróżnienia
  • Podczas uroczystości zostały przyznane odznaczenia i wyróżnienia
  • Podczas uroczystości zostały przyznane odznaczenia i wyróżnienia
  • Podczas uroczystości zostały przyznane odznaczenia i wyróżnienia
  • Podczas uroczystości zostały przyznane odznaczenia i wyróżnienia
  • Podczas uroczystości zostały przyznane odznaczenia i wyróżnienia
Powrót na górę strony