Aktualności

Kolejne warsztaty szkoleniowe w ramach projektu „Integracja dla bezpieczeństwa – współpraca międzynarodowa w zakresie praw podstawowych”

Data publikacji 16.03.2023

W dniach 14 – 15.03.2023r. odbyły się warsztaty szkoleniowe w ramach projektu „Integracja dla bezpieczeństwa – współpraca międzynarodowa w zakresie praw podstawowych”. W spotkaniu udział wzięli Lider Projektu - Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Partnerzy Projektu oraz podmioty współpracujące między innymi: Straż Graniczna i Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie. Organizatorem szkolenia był Partner Projektu - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie.

Dwudniowe warsztaty zorganizowane w ramach projektu nr NMF/PA18/004 pn. „Integracja dla bezpieczeństwa – współpraca międzynarodowa w zakresie praw podstawowych” finansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 odbyły się  w Centrum Wypoczynku i Zdrowia ORKA w Trzęsaczu.
Liderem projektu jest Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, natomiast partnerami: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. i Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie.

Uczestników szkolenia powitał  płk. rez. dr inż. Paweł Rodzoś Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz  insp. Ryszard Gan Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.

Szkolenie podzielone zostało na dwie części. Pierwsza z nich poruszała tematykę dotyczącą identyfikacji i niwelacji potencjalnych zagrożeń związanych z handlem ludźmi, natomiast druga obejmowała warsztaty szkoleniowe.
Część teoretyczną poprowadzili: Pan Andrzej Kędzierski i funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Prelegenci w swoich wystąpieniach omówili min. regulacje prawne krajowe i międzynarodowe dotyczące praw człowieka oraz przestępstwa handlu ludźmi,  przybliżyli tematykę związaną z hadalem ludźmi jako formę współczesnego niewolnictwa i przypomnieli o prawach pokrzywdzonych przestępstwem handlu ludźmi wynikających z przepisów prawa. Zachodniopomorscy funkcjonariusze omówi podejmowane przez Policję, Straż Graniczną i Państwową Inspekcję Pracy działania  zmierzające do przeciwdziałania  handlowi ludźmi oraz  wskazali nowoczesne  narzędzia, którymi  posługują się w walce z nielegalną migracją i handlem ludzi.

Na podsumowaniu pierwszego dnia warsztatów głos zabrał mł.inp. Grzegorz Sudakow- Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w szczecinie, który opowiedział o promocji powyższego projektu.

Kolejny dzień szkolenia obejmował tematykę dotyczącą planowania i prowadzenia szkoleń kierowanych do pracowników realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania handlu ludźmi, ujawniania sprawców tego procederu oraz podejmowania działań pomocowych wobec osób  pokrzywdzonych tych przestępstwem. Podsumowaniem tego panelu była praca w grupach.

Przeprowadzone warsztaty szkoleniowe stworzyły uczestnikom możliwość wymiany doświadczeń, dobrych praktyk jaki i wypracowania wspólnych metod pracy w zakresie wykrywania i przeciwdziałania przestępstwom handlu ludźmi.


Pamiętajmy, że ofiarą może stać się każdy bez względu na wiek, płeć, czy pochodzenie. Środkiem do osiągnięcia przez sprawców celu jest między innymi stosowanie przemocy psychicznej, fizycznej, gróźb oraz różnych form zastraszania. Niezmiernie ważnym zadaniem Policji jest prowadzenie zatem monitoringu przestrzegania praw człowieka, podejmowanie skutecznych interwencji wobec sprawców handlu ludźmi, a także pomoc osobom z grup ryzyka, tj. głównie osobom zagrożonych wykluczeniem społecznymi dyskryminacją, ofiarom przemocy domowej, cudzoziemcom i uchodźcom.

 

 

NMF/PA18/004 „Integracja dla bezpieczeństwa - współpraca międzynarodowa w zakresie praw podstawowych” projekt jest finansowany z Programu „Sprawy wewnętrzne” realizowanego w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014 – 2021. Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Zespół Prasowy KWP w Szczecinie / kom. Irena Kornicz

 

  • powitanie uczestników przez płk. rez. dr inż. Pawła Rodzoś Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
  • powitanie uczestników przez insp. Ryszarda Gana Pierwszego Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie
  • powitanie uczestników przez insp. Ryszarda Gana Pierwszego Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie
  • powitanie uczestników przez insp. Ryszarda Gana Pierwszego Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie
  • prelegent Pan Andrzej Kędzierski
  • prelegent Pan Andrzej Kędzierski
  • mł.inp. Grzegorz Sudakow- Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w szczecinie
  • prelegent st. sierż. Kondrat Szelest - Wydział Prewencji KWP w Szczecinie
  • uczestnicy warsztatów szkoleniowych
Powrót na górę strony