Aktualności

Trwają krajowe policyjne działania „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”

Data publikacji 22.03.2023

Dziś, w całym kraju policjanci ruchu drogowego prowadzą wzmożone działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Od wczesnych godzin porannych kontrole rozpoczęły się również na terenie naszego województwa. Pieszy, kierowco zadbajmy o bezpieczeństwo na naszych drogach.

Piesi i rowerzyści, to uczestnicy ruchu drogowego, którzy w żaden sposób nie są chronieni w przypadku kontaktu z pojazdem. Dlatego też nadzorem podczas dzisiejszych działań objęte zostają miejsca, które są szczególnie niebezpieczne dla pieszych np. przejścia przez ruchliwe jezdnie lub przejścia, na których doszło do potrąceń pieszych. Policjanci nie tylko będą egzekwować przestrzeganie przepisów ruchu drogowe, ale również w ramach przedsięwzięć edukacyjnych funkcjonariusze będą przekazywać  uczestnikom ruchu drogowego informacje o zagrożeniach pieszych na drodze oraz potrzebie znajomości i przestrzegania przepisów prawa.
Pomimo, że nadrzędnym celem dzisiejszych działań będzie egzekwowanie przestrzegania przepisów mających ścisły związek z bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu drogowego, policjanci, jak zawsze będą zwracać uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.

Od początku 2023 roku  tj. od 01 .01.2023r. - 21.03.2023r. na drogach naszego województwa odnotowaliśmy spadek liczby wypadków oraz osób rannych w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. Niestety zwiększyła się liczba osób, które w wyniku wypadku poniosły śmierć. Podobna sytuacja jeżeli chodzi o dane statystyczne przedstawia się w kategorii potrąceń na przejściach dla pieszych z winy kierujących.

 

WYPADKI Z UDZIAŁEM PIESZYCH W WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM

okres od 01.01 do 21.03

2022

2023

wypadki

56

45

zabici

2

4

ranni

59

41

 

 

POTRĄCENIA NA PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH Z WINY KIERUJĄCYCH W WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM

Okres od 01.01. do 21.03.

2022

2023

wypadki

36

27

zabici

0

2

ranni

38

26

 

Przypominamy:

Policjanci podczas akcji zwracają uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale też będą się bacznie przyglądali, czy piesi przestrzegają przepisy i nie łamią zasad ruchu drogowego.

Policyjne działania NURD prowadzone są cyklicznie zarówno9 w postaci akcji ogólnopolskiej, jak i wojewódzkich oraz lokalnych przedsięwzięć.

 

zespół prasowy KWP w Szczecnie/ WRD KWP w Szczecinie

Komunikaty dotyczące działań z jednostek garnizonu zachodniopomorskiego:

 

 

 

Powrót na górę strony