Aktualności

Działania profilaktyczno-edukacyjne w zakresie cyberbezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ramach projektu „POWER ON”

Data publikacji 22.03.2023

20 marca 2023 r. policjanci Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie przeprowadzili zajęcia w Szkole Podstawowej nr 56 w Szczecinie przy ul. Malczewskiego 22, w ramach projektu „POWER ON – podniesienie kompetencji Policji w zakresie wsparcia ofiar przestępstw”. Istotą zajęć były działania profilaktyczno-edukacyjne w zakresie cyberbezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

W trakcie spotkania uczniowie biorąc czynny udział w zajęciach poznali znaczenie słów „hejt”, mowa nienawiści oraz jak zjawisko to narusza prawa człowieka. Młodzież została uświadomiona o konsekwencjach „ hejtu” w internecie, odpowiedzialności karnej oraz kim jest ofiara przestępstwa z nienawiści. Omówione zostały również inne cyberzagrożenia jak np. oszustwa internetowe czy kradzież danych osobowych.
Podczas prowadzenia zajęć funkcjonariusze wykorzystali doświadczenie i zdobytą wiedzę uzyskaną podczas szkoleń realizowanych w ramach w/w projektu „Power On”.
W szkole przywieszono plakaty, zostawiono ulotki oraz rozdano zakładki do książek z danymi kontaktowymi instytucji niosących pomoc ofiarom przestępstw.


Projekt nr PL/2020/PR/0112 współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Powrót na górę strony