Aktualności

Terroryści uprowadzili autobus z zakładnikami - za nami ćwiczenia dowódczo – sztabowe pk. „Kontra”

Data publikacji 16.06.2023

W dniu 14 czerwca br. w ramach realizacji projektu „Zintegrowane stanowiska zarządzania i informowania o ryzyku w sytuacji kryzysowej” nr PL/ 2020/PR/004 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego na terenie województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz na terenie Landu Meklemburg – Vorpommern odbyły się ćwiczenia – sztabowe realizowane w ramach tego przedsięwzięcia.

Ćwiczenia realizowane były  zarówno przez lidera projektu tj. Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie, partnera projektu Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wielkopolskim wraz z Policją Niemiecką. Funkcjonariusze garnizonu zachodniopomorskiego przeprowadzili przedsięwzięcie na terenie lotniska Aeroklubu Szczecińskiego, natomiast mundurowi z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim realizowali scenariusz ćwiczeń w pow. sulęcińskim  - na terenie poligonu w Węgrzynie.
Tematem ćwiczenia był zwiększenie efektywności zadań na wszystkich szczeblach  zarządzania kryzysowego w przypadku groźby zaistnienia lub zaistnienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym w województwie zachodniopomorskim i lubuskim.
Ćwiczenia realizowane w ramach projektu z wykorzystaniem sprzętu w postaci pojazdów specjalistycznych, które stworzyły zintegrowane stanowiska zarządzania i informowania o ryzyku w sytuacji kryzysowej umożliwiło prowadzenie i koordynowanie działań służb mających na celu zapobieganie i zwalczanie zagrożeń oraz zapewnienie odpowiedniej komunikacji pomiędzy podmiotami na wszystkich szczeblach zarządzania kryzysowego wraz z wdrożeniem rozwiązań technicznych co przyczyniło się do skrócenia czasu reakcji.
Scenariusz ćwiczenia zakładał, że Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie zostanie poinformowana za pośrednictwem Polsko Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych (CWSG) o kradzieży materiałów promieniotwórczych ze szpitala w Schwerinie na terenie Landu Meklemburg – Vorpommern.
W epizodzie mającym miejsce na terenie woj. zachodniopomorskiego zaplanowano, iż  sprawcy biorący udział w zdarzeniu przekraczają przejście graniczne w Kołbaskowie i na jednej  stacji paliw uprowadzą autobus wraz z pasażerami, terroryzując ich bronią. Jeden ze sprawców oddala się w bliżej nie określonym kierunku południowym, tj. województwa lubuskiego.
W międzyczasie terroryści informują, że są w posiadaniu „brudnej bomby”, którą zdetonują w autobusie z zakładnikami, jeżeli nie zostaną spełnione ich żądania między innymi udostępnienia samolotu. Terroryści zostają skierowani na lotnisko Aeroklubu Szczecińskiego, gdzie Policja Zachodniopomorska dąży do rozwiązania sytuacji zakładniczej. W związku z zagrożeniem terrorystycznym oraz zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzkiego podjęte zostają skoordynowane działania sił policyjnych woj. zachodniopomorskiego we współpracy z podmiotami spoza Policji.
W epizodzie na lotnisku Aeroklubu Szczecińskiego uczestniczyłygłównie sił policyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Szczecinie, Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie oraz Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Obok Policji na terenie Aeroklubu uczestniczyła również  Państwowa Straż Pożarna i  Wydział Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
Na terenie Aeroklubu Szczecińskiego podczas ćwiczeń wykorzystane były pojazdy specjalne zakupione z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego między innymi: MCWiD (Mobilnego Centrum Wsparcia Technicznego i Dowodzenia z systemem antydronowym, ZCZI (Zintegrowanego Centrum Zarządzania Informacją oraz MCASCh (Mobilnego Centrum Analizy Substancji Chemicznych).
W trakcie epizodu ćwiczenia na terenie woj. lubuskiego przećwiczono zintegrowane działania policyjne zmierzające do zatrzymania trzeciego ze sprawców kradzieży materiałów radioaktywnych. Główne miejsce działań  obszar powiatu sulęcińskiego, teren poligonu w Wędrzynie. Epizod rozgrywany w woj. lubuskim zakładał, że jeden ze sprawców zdarzenia zaistniałego na terenie Niemiec, pojazdem osobowym koloru ciemnego porusza się w kierunku przejścia granicznego w Kostrzynie nad Odrą. Z uwagi na powyższe uruchomiono działania blokadowe na terenie woj. lubuskiego. Z dopływających informacji operacyjnych wynikało, iż niewykluczone jest, że sprawca może posiadać przy sobie materiały wybuchowe. W związku z zagrożeniem życia, zdrowia i mienia obywateli podjęte zostały działania policyjne zmierzające do odizolowania określonego obszaru, odnalezienia i zatrzymanie osoby ściganej.
Przebieg działań policyjnych był realizowany przy zachowaniu kolejności następujących po sobie sytuacji, tj. działania pościgowe, minersko - pirotechniczne, negocjacyjne oraz bojowe. W ćwiczeniach wzięli udział policjanci z jednostek organizacyjnych Policji woj. lubuskiego, komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Gorzowie Wlkp., Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Gorzowie Wlkp. przy wykorzystaniu  zakupionego w ramach projekt  i zmodernizowanego pomieszczenia Centrum Operacyjnego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.
Ćwiczenia  na terenie Szczecińskiego aeroklubu obserwowali zaproszeni partnerzy projektu tj. przedstawiciele Państwowej Agencji Atomistyki w Warszawie, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, Prezydium Policji w Neubrnadenburgu, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, Wojewody Zachodniopomorskiego,  Nadodrzańskigo Oddziału Straży Granicznej, Morskiego Oddziału Straży Granicznej,  Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Śledczego w Szczecinie, 12 Dywizji Zmechanizowanej.


Następnego dnia tj. 15 czerwca 2023r. odbyło się podsumowanie i omówienie przebiegu ćwiczeń przeprowadzonych na terenie obu województw. Zaproszonych gości w imieniu szefa zachodniopomorskiego garnizonu przywitał dr Marek Jasztal Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, który wygłosił przemówienie na temat środków europejskich jako narzędzi modernizacji Policji. Następnymi prelegentami byli: Koordynator Zespołu Funduszy Pomocowych KWP w Szczecinie, Naczelnicy sztabu KWP w Szczecinie i KWP w Gorzowie Wielkopolskim oraz Dowódca Samodzielnego Poddziału Konterrorystycznego Policji w Szczecinie, którzy omówili przebieg ćwiczeń i podsumowali swoje działania.

zespól prasowy KWP w Szczecinie / kom. Irena Kornicz

 

Powrót na górę strony