Aktualności

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zarządzanie Kryzysowe Prewencja Antyterrorystyczna w świetle współczesnych zagrożeń”

Data publikacji 20.10.2023

19 października br. w auli Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Nauk Społecznych mieszczącej się przy ul. Krakowskiej 71-79 w Szczecinie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Organizatorami spotkania był Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwa, Katedra Studiów nad Bezpieczeństwem, Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie i Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Konferencję otworzyła Prorektor ds. Kształcenia dr. hab. Renata Podgorzańska profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, która przywitała uczestników, zaproszonych gości oraz licznie przybyłych studentów.
Głównym tematem spotkania była problematyka związana z bezpieczeństwem kraju w świetle geopolitycznej sytuacji na świecie, w tym tej dotyczącej naszej wschodniej granicy i zdolności służb do przeciwdziałania zagrożeniom mogących wystąpić na terenie województwa zachodniopomorskiego.


Obecni na konferencji zaproszeni goście oraz studenci Uniwersytetu Szczecińskiego mieli niepowtarzalną okazję nie tylko wysłuchać poszczególnych wystąpień ekspertów,  bezpośrednio odpowiadających za bezpieczeństwo obiektów strategicznych, znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego, ale również skorzystania z możliwości zadawania pytań szefom poszczególnych służb. Niewątpliwie dyskusja pozwoliła na przybliżenie uczestnikom zadań realizowanych przez poszczególne podmioty na terenie naszego regionu i województwa lubuskiego w obliczu sytuacji dotyczącej  min. wojny na Ukrainie oraz innych działań podejmowanych przy współczesnych zagrożeniach.
Profesjonalna i rzeczowa współpraca poszczególnych służb i podmiotów w zapobieganiu i zwalczaniu potencjalnych zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo naszego regionu jest priorytetem dla nas wszystkich. Wspólne szkolenia, wymiana doświadczeń i informacji jest niezbędna podczas realizacji nowych zadań.
Z ramienia Policji w eksperckim panelu dyskusyjnym uczestniczyli nadinsp. Tomasz Trawiński Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie oraz nadinspektor  Jarosław Pasterski Komendant Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim.


Po zakończeniu tej części konferencji, odbyły się spotkania z przedstawicielami Uniwersytetu Szczecińskiego oraz zaproszonych gości. Prelegenci w swoich wystąpieniach poruszali kwestie związane z  współczesnymi zagrożeniami, w tym wojny na Ukrainie w odniesieniu do naszego regionu, jak również całego kraju.
Jednym z prelegentów był dr Marek Jasztal Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, który omówił geopolityczne mechanizmy oddziaływania w zapewnieniu bezpieczeństwa krajowego systemu gospodarczego.
Ponadto funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie w  wydzielonym stoisku profilaktycznym udzielali zainteresowanym  informacji dotyczących poszczególnych etapów rekrutacji wymaganych przy wstąpieniu do  naszej formacji.


Tematyka wczorajszej Konferencji wpisuje się w realizację celu projektu pn. „Zintegrowane stanowiska zarządzania i informowania o ryzyku w sytuacji kryzysowej”, którego liderem jest  KWP w Szczecinie.

zespół prasowy KWP w Szczecinie / kom. Irena Kornicz

Powrót na górę strony