Aktualności

Program Aktywni Błękitni w roku szkolnym 2023/2024

Data publikacji 20.11.2023

Aktywni Błękitni to szeroko zakrojony, darmowy projekt edukacyjny dla szkół podstawowych realizowany od 2019 roku. Misją programu jest promowanie wiedzy o zrównoważonej gospodarce wodnej, szczególnie w zakresie ochrony środowiska, ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy, a także dbałości o wodę i znajomości zasad bezpiecznego korzystania z rekreacji wodnej. Zapisy do tegorocznej edycji programu trwają do końca listopada br.

Celem Aktywnych Błękitnych jest wykształcenie wśród dzieci i młodzieży poprawnych nawyków i postaw, które wraz z otrzymaną wiedzą, w przyszłości będą mogły wykorzystywać i przekazywać dalej przyczyniając się do ochrony środowiska. Wierzymy, że ciekawa forma przekazywanych informacji skutkuje efektywnym przyswojeniem wiedzy. Dlatego szkoły, które zgłoszą się do programu, otrzymają nie tylko darmowe materiały edukacyjne i pomoce naukowe, ale również dostęp do scenariuszy zajęć oraz możliwość wykorzystania infrastruktury hydrotechnicznej podczas warsztatów terenowych. Realizujemy również, we współpracy z naszymi partnerami, zajęcia dotyczące szeroko pojętego bezpieczeństwa, pokazy z zakresu ratownictwa wodnego, a także udzielania pierwszej pomocy. Ponadto na uczestników czekają konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, zarówno dla szkół jak i ich uczniów.

Korzyści z przystąpienia do Aktywnych Błękitnych:

  • zdobycie przez uczniów szerokiej wiedzy na temat ekologii (w tym ochrony środowiska w szczególności w zakresie sposobów oszczędzania wody oraz dbałości o nią),
  • aktywizacja uczniów i rodziców, pracowników szkoły i społeczności lokalnej na rzecz czystości rzek, jezior, zbiorników wodnych (np. poprzez akcje sprzątania),
  • pozyskanie wiedzy na temat zagrożeń jakie niesie woda, a także jej brak (w tym wiedzy na temat powodzi, suszy),
  • uczestnictwo uczniów w pokazach lub szkoleniach ratownictwa wodnego organizowanych przez służby ratownicze, przedstawicieli policji, w szczególności policji wodnej oraz zapoznanie z zasadami bezpiecznej rekreacji nad wodą (kąpiel w niedozwolonym miejscu, skakanie do wody itp., bezpieczne uprawianie sportów wodnych),
  • zdobycie przez uczniów wiedzy jak racjonalnie korzystać z wody i dbać o nią oraz wykształcenie proekologicznych nawyków,
  • możliwość zwiedzania obiektów hydrotechnicznych zarządzanych przez PGW Wody Polskie i zapoznanie uczniów z mechanizmami ich działania,
  • udział w terenowych zajęciach edukacyjnych oraz zajęciach szkolnych prowadzonych specjalistów/ ekspertów z zakresu ichtiologii i ochrony środowiska,
  • nawiązanie współpracy pomiędzy szkołą uczestniczącą w programie z organizacjami zapewniającymi wypoczynek letni dla dzieci połączony z rekreacją wodną,
  • zaangażowanie rodziców w działania związane z wyrabianiem poprawnych postaw z zakresu bezpiecznej rekreacji nad wodą i zachęcanie do uprawiania sportów wodnych

Dołącz do V edycji Programu Aktywni Błękitni i kształtuj z nami wodny punkt widzenia!

Więcej informacji o zapisach: Aktywni Błękitni - szkoła przyjazna wodzie

 

Program Aktywni Błękitni w roku szkolnym 2023/2024 patronatem objęło: Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie jest patronem honorowym programu na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Program Aktywni Błękitni w roku szkolnym 2023/2024 patronatem objęło: Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie jest patronem honorowym programu na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 

 

 

Powrót na górę strony