Aktualności

„Działania służb kryminalnych i prewencyjnych w odzyskiwaniu zabytków sakralnych i archeologicznych” – konferencja w Pęzinie

Data publikacji 07.12.2023

Dzisiaj zakończyła się konferencja pn. „Działania służb kryminalnych i prewencyjnych w odzyskiwaniu zabytków sakralnych i archeologicznych” zorganizowana przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie oraz Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków na zamku w Pęzinie w dniach 5 -7 grudnia 2023 roku.

Celem konferencji było wypracowanie nowych metod w zwalczaniu przestępczości przeciwko zabytkom sakralnym, zapoznanie się ze zmianami prawa ochrony zabytków, a także z metodami ich znakowania i dokumentowania na wypadek kradzieży. Omówiono również zmiany w prawie dotyczące poszukiwań zabytków. Warsztaty prowadzono w Muzeum Narodowym Szczecinie, Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, cerkwi św. Mikołaja w Szczecinie, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie i na zamku w Pęzinie. Konferencję otworzyli Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie dr Marek Jasztal oraz Pani Anna Bartosiak z Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków w Warszawie.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Narodowego Instytutu Muzealnictwa, policjanci zajmujący się odzyskiwaniem dzieł sztuki, policjanci koordynujący zwalczanie przestępczości przeciwko zabytkom w komendach wojewódzkich Policji, dyrektor Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji Komendy Głównej Policji (KGP), przedstawiciele szkół Policji  i Akademii Policji, służb konserwatorskich oraz środowisk uniwersyteckich, zajmujący się karno-prawną ochroną zabytków. Zajęcia prowadzone były przez najlepszych specjalistów w Polsce zajmujących się karno-prawną ochroną zabytków.
Jest to już szósta konferencja organizowana przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie, której celem jest podniesienie kwalifikacji policjantów, zajmujących się odzyskiwaniem dzieł sztuki i wypracowanie nowych metod ochrony zabytków i dzieł sztuki. Organizatorami inicjatywy jest Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków oraz Pomorskie Towarzystwo Historyczne. Konferencję sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

nadkom. dr Marek Łuczak

 • „Działania służb kryminalnych i prewencyjnych w odzyskiwaniu zabytków sakralnych i archeologicznych” – konferencja w Pęzinie
 • „Działania służb kryminalnych i prewencyjnych w odzyskiwaniu zabytków sakralnych i archeologicznych” – konferencja w Pęzinie
 • „Działania służb kryminalnych i prewencyjnych w odzyskiwaniu zabytków sakralnych i archeologicznych” – konferencja w Pęzinie
 • „Działania służb kryminalnych i prewencyjnych w odzyskiwaniu zabytków sakralnych i archeologicznych” – konferencja w Pęzinie
 • „Działania służb kryminalnych i prewencyjnych w odzyskiwaniu zabytków sakralnych i archeologicznych” – konferencja w Pęzinie
 • „Działania służb kryminalnych i prewencyjnych w odzyskiwaniu zabytków sakralnych i archeologicznych” – konferencja w Pęzinie
 • „Działania służb kryminalnych i prewencyjnych w odzyskiwaniu zabytków sakralnych i archeologicznych” – konferencja w Pęzinie
 • „Działania służb kryminalnych i prewencyjnych w odzyskiwaniu zabytków sakralnych i archeologicznych” – konferencja w Pęzinie
 • „Działania służb kryminalnych i prewencyjnych w odzyskiwaniu zabytków sakralnych i archeologicznych” – konferencja w Pęzinie
 • „Działania służb kryminalnych i prewencyjnych w odzyskiwaniu zabytków sakralnych i archeologicznych” – konferencja w Pęzinie
 • „Działania służb kryminalnych i prewencyjnych w odzyskiwaniu zabytków sakralnych i archeologicznych” – konferencja w Pęzinie
 • „Działania służb kryminalnych i prewencyjnych w odzyskiwaniu zabytków sakralnych i archeologicznych” – konferencja w Pęzinie
Powrót na górę strony