Aktualności

Nowoczesne i ekologiczne oświetlenie dla policyjnych techników

Data publikacji 19.12.2023

Wspólny projekt Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie pozwolił na zakup oświetlenia w technologii LED. Diodowe reflektory na teleskopowych masztach, zasilane ze zintegrowanego akumulatora, zastąpiły użytkowane dotychczas reflektory halogenowe zasilane ze spalinowych agregatów prądotwórczych.

Nowe przenośne oświetlenie  poprawiło warunki  pracy techników kryminalistycznych we wszystkich komendach naszego garnizonu. Reflektory używane w miejscu zdarzeń kryminalnych, są ciche i pozbawione nadmiernego promieniowania cieplnego. Nowy zakup pozwolił na wyeliminowanie z eksploatacji starych zestawów oświetleniowych, do których używane były paliwa płynne i oleje silnikowe. Zastosowanie technologii bezemisyjnej pozwoliło także na bezpieczne używanie oświetlenia w miejscach o ograniczonej cyrkulacji powietrza, w tym w nawet niewielkich pomieszczeniach zamkniętych.

Poza niewątpliwymi efektami ekologicznymi nowe oświetlenie poprawiło jakość i komfort pracy policjantów. Dzięki wykorzystaniu technologii LED kilkukrotnie zwiększono moc oświetlenia przy znacznej redukcji kosztów utrzymania. Energooszczędność zastosowanej technologii w praktyce przekłada się na możliwość prowadzenia kilkugodzinnych czynności, a bezgłośna praca urządzeń na wykorzystanie ich nawet w porze ciszy nocnej. Zakupiony sprzęt był już wielokrotnie wykorzystywany do pracy m.in. przy oględzinach miejsc znalezienia zwłok, miejsc wypadków drogowych czy włamań. 

W ramach realizowanego projektu dokonano również zakupu dwóch przenośnych stacji zasilania JACKERY z panelami słonecznymi dla  Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie. Używane są do zasilania urządzeń elektrycznych z energii słonecznej.

Zakup nowoczesnych urządzeń,  to kolejny krok wykonany przez KWP w Szczecinie w kierunku ekologicznych rozwiązań, poprawiających stan środowiska naturalnego, przyczyniający się jednocześnie do poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców regionu.

*Urządzenia zakupiono  w ramach projektu „Ochrona powietrza i środowiska naturalnego poprzez zakup nowoczesnego oświetlenia w technologii LED dla potrzeb komórek techniki kryminalistycznej garnizonu zachodniopomorskiego” realizowanego przez KWP w Szczecinie  i współfinansowany ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Powrót na górę strony