Aktualności

Policyjne ”zintegrowane stanowiska zarządzania i informowania o ryzyku w sytuacji kryzysowej” wykorzystywane do monitorowaniu bezpieczeństwa Terminala LNG w Świnoujściu

Data publikacji 21.12.2023

Zachodniopomorscy policjanci nadal dbają o bezpieczeństwo na terenie Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Sprzęt zakupiony dla funkcjonariuszy naszego garnizonu w ramach projektu nr PL/2020/PR/0084 ”Zintegrowane stanowiska zarządzania i informowania o ryzyku w sytuacji kryzysowej” wykorzystywany jest do monitorowania ochranianego terenu między innymi podczas rozładunku dostaw LNG z gazowców, które przypływają do świnoujskiego Gazoportu.

Od początku konfliktu zbrojnego Rosji i Ukrainy wzmocniona została ochrona obiektów infrastruktury krytycznej, również tych znajdujących się na terenie naszego województwa. Po 13 lipca 2023 r., kiedy Wojewoda Zachodniopomorski po licznych protestach ludności zamieszkującej pobliskie tereny zmienił rozporządzeniem nr 15/2023 teren obowiązywania tzw. strefy bezpieczeństwa i przywrócona została komunikacja na międzynarodowej drodze rowerowej R10 biegnącej wzdłuż polskiego nabrzeża.
W związku z tą sytuacją zwiększono liczbę policjantów czuwających nad bezpieczeństwem świnoujskiego Gazoportu. Do realizacji zadań dysponowani są głównie mundurowi z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie, którzy wraz z funkcjonariuszami innych formacji kontrolują teren wokół terminalu w patrolach pieszych i zmotoryzowanych. Natomiast w specjalnie utworzonym tam posterunku kontrolnym nasi policjanci wraz z mundurowymi ze Straży Granicznej oraz pracownikami Wewnętrznej Służby Ochrony weryfikują osoby i pojazdy przemieszczające się z i na terenie Terminala LNG w Świnoujściu.


Podczas prowadzonych działań związanych z ochroną Terminala mundurowi z zachodniopomorskiego garnizonu  wykorzystują Mobilne Centrum Wsparcia Technicznego i Dowodzenia zakupione w ramach realizacji projektu nr PL/2020/PR/0084 ”Zintegrowane stanowiska zarządzania i informowania o ryzyku w sytuacji kryzysowej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.


Ze względu na fakt, iż głównym celem tego projektu jest przede wszystkim zwiększenie efektywności realizacji zadań w przypadku groźby zaistnienia lub zaistnienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym w województwie zachodniopomorskim i lubuskim, zakupiony w ramach projektu sprzęt wykorzystywany jest min. podczas monitorowania bezpieczeństwa ochranianego terenu w trakcie rozładowywania dostaw LNG z gazowców, które cyklicznie docierają do świnoujskiego Gazoportu ( ostatnia z takich dostaw miała miejsce kilka dni temu).
Nadal nad terminalem LNGw Świnoujściu rozpościera się strefa ograniczona dla bezzałogowych statków powietrznych, w której operacje mogą być wykonywane za zgodą i na warunkach określonych przez PAŻP lub podmiot uprawniony (GAZ-System) i wprowadzone zakazy obowiązują 24 godziny na dobę, tu również wzmocniono ochronę i weryfikację przestrzegania obowiązujących na tym terenie przepisów. Dlatego też policyjni operatorzy systemu antydron, dbają o przestrzeganie przepisów prawa, w zakresie wyłączenia przestrzeni powietrznej.
W rejon ochranianej infrastruktury krytycznej kierowane są specjalistyczne pojazdy wyposażone w sprzęt umożliwiającym monitorowanie przestrzeni powietrznej pod kątem ujawniania Bezzałogowych Statków Powietrznych oraz operatorów wykonujących nieuprawnione loty nad strefą wyłączoną w trakcie rozładunku gazowców.

Świnoujski Gazoport jest nadzorowany przez służby z lądu, morza i powietrza.


Zachodniopomorscy policjanci podczas prowadzonych na tym terenie działań   wykorzystują min. urządzenia zakupione w ramach realizacji projektu ”Zintegrowane stanowiska zarządzania i informowania o ryzyku w sytuacji kryzysowej”. Zastosowanie do monitorowania bezpieczeństwa świnoujskiego Terminalu, tak nowoczesnego i specjalistycznego wyposażenia sprawia, że działania Policji są sprawniejsze i efektywniejsze, co też realnie przekłada się na dokładniejszą analizę i identyfikację potencjalnych zagrożeń, a tym samym znacząco wpłynie na skrócenie czasu reakcji przy wystąpieniu potencjalnych zagrożeń i podejmowania natychmiastowych działań przy eliminowaniu tego typu zjawisk.


Zwiększenie efektywności realizowanych przez nas zadań służbowych prowadzi do podniesienia poziom bezpieczeństwa nie tylko społeczności lokalnej, czy też naszego regionu, ale i całego kraju.

 

zespół prasowy KWP w Szczecinie / kom. Irena Kornicz

Powrót na górę strony