Aktualności

Podsumowanie pracy zachodniopomorskich policjantów w roku 2023

Data publikacji 07.02.2024

W dniu 7 lutego br. odbyła się narada służbowa, podczas której insp. Ryszard Gan – pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie omówił pracę garnizonu w 2023 roku.

W odprawie uczestniczył I Wicewojewoda Zachodniopomorski Bartosz Brożyński oraz komendanci i szefowie służb oraz instytucji, z którymi na co dzień współdziałamy na rzecz bezpieczeństwa w regionie. Gościliśmy naczelników CBŚP, CBZC i BSWP w Szczecinie oraz komendantów komend miejskich i powiatowych policji, przewodniczących związków zawodowych policjantów i pracowników Policji oraz kadrę kierowniczą KWP w Szczecinie.

Średnio każdego dnia w roku 2023 w naszym województwie: przeprowadziliśmy 1033 interwencji (w sumie to 377 175 w roku), zatrzymywaliśmy 20 sprawców na gorącym uczynku (w sumie 7 506), ujawnialiśmy 891 wykroczeń (w sumie to 325 352 zdarzeń), zatrzymywaliśmy 22 osoby poszukiwane (w sumie 8 352) oraz przeprowadzaliśmy 407 wywiadów/ustaleń (co w skali roku daje liczbę 148 583 takich czynności). To oczywiście tylko pewien wycinek z katalogu policyjnych czynności.

W Zachodniopomorskiem w roku 2023 policjanci wszczęli ogółem 32 726 postępowań przygotowawczych w związku z popełnionymi przestępstwami, w toku których stwierdzonych zostało 34 128 przestępstw (o 7,5% mniej niż w roku 2022). Wykrywalność wyniosła 71,5%.
Jeśli chodzi o przestępstwa określane jako te najbardziej uciążliwe społecznie (kradzież mienia, kradzież z włamaniem, kradzież pojazdu, rozbój, bójka i pobicie, uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie mienia) to w tej kategorii odnotowaliśmy spadek przestępstw stwierdzonych o 7,8%.

Podsumowanie roku 2023 na drogach naszego regionu, pomimo znaczącego (o 11,2%) spadku liczby wypadków drogowych, nie przynosi odpowiedniej satysfakcji ze względu na wzrost liczby ofiar śmiertelnych. Mniej (o 100 osób) było rannych.
Dane związane z ujawnianiem kierujących pod wpływem alkoholu pokazują, że w wyniku zwiększonej liczby przeprowadzonych kontroli (było ich aż 660 939, o ponad 57 tysięcy więcej niż w 2022 roku) ujawniliśmy mniej kierujących pod wpływem alkoholu.  

2021

2022

2023

wypadki

947

882

783

zabici

95

75

92

ranni

1095

994

894

kierujący pod wpływem alkoholu

4627

5054

4187

Omawiając miniony rok nie można pominąć zaangażowania naszych policjantów delegowanych w rejony przygraniczne na wschodzie Polski, a także do zabezpieczenia wytyczonego terenu przy terminalu LNG w Świnoujściu, celem wsparcia innych służb.
Rok 2023 to również zabezpieczenie jednych z większych imprez masowych w kraju: 29. Pol’and’Rock Festival i też Sunrise Festival 2023, które przebiegły bardzo bezpiecznie.

W sferze realizowanych przez zachodniopomorską Policję inwestycji w minionym roku kontynuowano lub rozpoczęto nowe przedsięwzięcia związane z modernizacją naszych obiektów. Z tych najważniejszych warto wymienić oddanie do użytku nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach. Jest to 10. nowa jednostka w naszym garnizonie. Zakończono także prace przy budowie budynków koszarowych dla policjantów OPP w Mielnie. Kontynuowane są inwestycje związane z nową siedzibą Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Szczecinie oraz posterunków w Płotach i Brojcach.
Do policjantów w regionie trafiło 50 nowych radiowozów (finansowane były przez budżet Policji, a także przy wsparciu samorządów lokalnych i WFOŚiGW w Szczecinie).

W przemówieniach podsumowujących spotkanie wybrzmiały podziękowania dla wszystkich policjantów i pracowników naszego garnizonu za ich profesjonalną i pełną zaangażowania pracę w minionym roku.

  • Podsumowanie pracy zachodniopomorskich policjantów w roku 2023
  • Podsumowanie pracy zachodniopomorskich policjantów w roku 2023
  • Podsumowanie pracy zachodniopomorskich policjantów w roku 2023
  • Podsumowanie pracy zachodniopomorskich policjantów w roku 2023
Powrót na górę strony