Aktualności

Inspektor Szymon Sędzik nowym szefem zachodniopomorskich policjantów

Data publikacji 28.02.2024

Dzisiaj 28.02.2024r. odbyła się uroczystość wprowadzenia nowego Komendanta Wojewódzkiego. W trakcie uroczystości oficjalnie ogłoszono pożegnanie z mundurem ustępującego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Ryszarda Gana, który pełnił obowiązki szefa naszego garnizonu.

Uroczystość rozpoczęła się  o godzinie 9:00 w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Nowego komendanta wprowadził nadinsp. Roman Kuster – Zastępca Komendanta Głównego Policji.  

W uroczystości udział wzięli: Pierwszy Wicewojewoda Zachodniopomorski Bartosz Brożyński,  Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, przedstawiciele instytucji i służb mundurowych współdziałających z Policją, przedstawiciele związków zawodowych policji oraz kadra kierownicza całego garnizonu zachodniopomorskiego. 

Po przywitaniu zaproszonych gości, złożeniu meldunku i wprowadzeniu sztandaru odbyła się pierwsza cześć okolicznościowa. Odczytano rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji o zwolnieniu ze służby w Policji insp. Ryszarda Gana – Pierwszego Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie pełniącego obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.

Insp. Ryszard Gan do Policji wstąpił w maju 1991 roku i przez ponad 30 lat służby swoje ogromne doświadczenie budował w strukturach Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie. Tam na przestrzeni lat obejmował kolejne stanowiska: był dowódcą drużyny, specjalistą w zespole szkolenia; najpierw zastępcą a później dowódcą kompanii. Oddziałem Prewencji Policji w Szczecinie dowodził od roku 2009. Z dniem 6 lutego 2021 objął stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie i nadzorował pracę pionu prewencji. Przez ten czas dał się przede wszystkim poznać jako doskonały dowódca jednych z największych w Polsce imprez masowych zabezpieczanych przez policję. Z dniem 20 stycznia br. powierzono mu obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.
Jego wzorowa służba została doceniona poprzez odznaczenia i ordery – w tym złotą odznakę „Zasłużony policjant” i brązowy „Krzyż zasługi”.
 
Po odczytaniu rozkazu, insp. Roman Kuster  podziękował za wspaniałą i oddaną służbę na rzecz społeczeństwa, a obecni na sali, w szacunku i docenieniu dla wykonanej pracy ustępującego komendanta,  zakończyli przemówienie gromkimi oklaskami.

W następnej części uroczystości odczytano rozkaz o powołaniu nowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.

Insp. Szymon Sędzik służbę w Policji rozpoczął w 1998 roku. Od 2006 roku pracował w Centralnym Biurze Śledczym we Wrocławiu, gdzie awansował na stanowisko specjalisty. Od 2009 roku pełnił funkcję zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Górze. W 2012 roku rozpoczął pracę w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, gdzie w roku 2015 awansował na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.  Od lutego 2016 roku pełnił służbę jako I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie. W czerwcu 2020 roku rozkazem Komendanta Głównego Policji powołany został na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie odpowiadał za pion kryminalny. Od dnia 16 stycznia 2024 r. pełnił obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, a z dniem 28 lutego 2024 r. został powołany na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.

Podczas uroczystości nowy szef zachodniopomorskich policjantów przywitał się ze sztandarem Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie i zameldował Zastępcy Komendanta Głównego Policji objęcie stanowiska. 

Zakończenie uroczystości to pożegnania, powitania i gratulacje oraz wywiady dla lokalnych mediów.

 

 

ZP KWP

 • Inspektor Szymon Sędziak nowym szefem zachodniopomorskich policjantów
 • Inspektor Szymon Sędziak nowym szefem zachodniopomorskich policjantów
 • Inspektor Szymon Sędziak nowym szefem zachodniopomorskich policjantów
 • Inspektor Szymon Sędziak nowym szefem zachodniopomorskich policjantów
 • Inspektor Szymon Sędziak nowym szefem zachodniopomorskich policjantów
 • Inspektor Szymon Sędziak nowym szefem zachodniopomorskich policjantów
 • Inspektor Szymon Sędziak nowym szefem zachodniopomorskich policjantów
 • Inspektor Szymon Sędziak nowym szefem zachodniopomorskich policjantów
 • Inspektor Szymon Sędziak nowym szefem zachodniopomorskich policjantów
 • Inspektor Szymon Sędziak nowym szefem zachodniopomorskich policjantów
 • Inspektor Szymon Sędziak nowym szefem zachodniopomorskich policjantów
 • Inspektor Szymon Sędziak nowym szefem zachodniopomorskich policjantów
 • Inspektor Szymon Sędziak nowym szefem zachodniopomorskich policjantów
 • Inspektor Szymon Sędziak nowym szefem zachodniopomorskich policjantów
 • Inspektor Szymon Sędziak nowym szefem zachodniopomorskich policjantów
 • Inspektor Szymon Sędziak nowym szefem zachodniopomorskich policjantów
 • Inspektor Szymon Sędziak nowym szefem zachodniopomorskich policjantów
 • Inspektor Szymon Sędziak nowym szefem zachodniopomorskich policjantów
 • Inspektor Szymon Sędziak nowym szefem zachodniopomorskich policjantów
 • Inspektor Szymon Sędziak nowym szefem zachodniopomorskich policjantów
Powrót na górę strony