Aktualności

Nowi funkcjonariusze złożyli ślubowanie

Data publikacji 19.03.2024

Zachodniopomorski garnizon zasiliło 47 kandydatów. Nowi policjanci rotę ślubowania wypowiedzieli za inspektorem Szymonem Sędzikiem Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie. Dobór do służby prowadzony jest w systemie ciągłym, a najbliższy termin przyjęcia zaplanowano na 24 kwietnia 2024 roku.

19 marca w Sali Rycerskiej w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, odbyła się uroczysta zbiórka z okazji ślubowania nowo przyjętych policjantów. W uroczystości wzięli udział: I Wicewojewoda Zachodniopomorski Bartosz Brożyński, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, insp. Przemysław Domagała Pierwszy Zastępa Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, insp. Robert Sielski Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie oraz Przewodniczący związków zawodowych policjantów i pracowników Policji.

W obecności kadry kierowniczej naszego garnizonu oraz zaproszonych gości i członków rodzin, nowo przyjęci funkcjonariusze, w tym 21 kobiety i 26 mężczyzn, złożyli rotę ślubowania:
„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”.

Nowo przyjętych policjantów osobiście powitał w szeregach formacji Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie inspektor Szymon Sędzik, który pogratulował im wyboru tak odpowiedzialnej służby na rzecz społeczeństwa. Przypomniał o ogromnej odpowiedzialności, jaka ciąży na policjantach, którzy niejednokrotnie muszą w ułamkach sekund podejmować trudne decyzje wpływające na życie ludzkie.

Ślubujący tego dnia policjanci zostali przyjęci do służby 4 marca 2024 roku. Przed nimi kilkumiesięczne szkolenie podstawowe, po którym rozpoczną służbę w jednostkach naszego garnizonu. Na 2024 zaplanowano przyjęcia w następujących terminach: 24 kwietnia, 9 września, 30 października, 30 grudnia.

Przypominamy, że osoby ubiegające się o przyjęcie do służby w policji muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się na stronie ZOSTAŃ POLICJANTEM.

 

 • 47 Nowych funkcjonariuszy złożyło ślubowanie
 • 47 Nowych funkcjonariuszy złożyło ślubowanie
 • Nowi funkcjonariusze złożyli ślubowanie
 • 47 Nowych funkcjonariuszy złożyło ślubowanie
 • Nowi funkcjonariusze złożyli ślubowanie
 • Nowi funkcjonariusze złożyli ślubowanie
 • 47 Nowych funkcjonariuszy złożyło ślubowanie
 • 47 Nowych funkcjonariuszy złożyło ślubowanie
 • 47 Nowych funkcjonariuszy złożyło ślubowanie
 • 47 Nowych funkcjonariuszy złożyło ślubowanie
 • 47 Nowych funkcjonariuszy złożyło ślubowanie
 • 47 Nowych funkcjonariuszy złożyło ślubowanie
 • 47 Nowych funkcjonariuszy złożyło ślubowanie
 • 47 Nowych funkcjonariuszy złożyło ślubowanie
 • 47 Nowych funkcjonariuszy złożyło ślubowanie
 • 47 Nowych funkcjonariuszy złożyło ślubowanie
 • 47 Nowych funkcjonariuszy złożyło ślubowanie
 • 47 Nowych funkcjonariuszy złożyło ślubowanie
 • 47 Nowych funkcjonariuszy złożyło ślubowanie
 • 47 Nowych funkcjonariuszy złożyło ślubowanie
 • 47 Nowych funkcjonariuszy złożyło ślubowanie
Powrót na górę strony